Ontwerp-Gebiedsvisie Horne Kwartier ligt ter inzage klaar

Algemeen Economie Weert 5 reacties 2 min. leestijd

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari de Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier vastgesteld. Hierin wordt de koers voor de herontwikkeling van dit gebied beschreven. De ontwerp-gebiedsvisie ligt tot en met 13 april 2022 voor iedereen ter inzage. Een reactie indienen op deze visie kan tot en met 13 april 2022. 

Stichting Horne Quartier Weert (hierna: HQ Weert) is eigenaar van het voormalige KMS-terrein en De Lichtenberg. De gemeente Weert ziet graag een duurzame herbestemming van de Van Hornekazerne én De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier. Daarom verzocht de gemeenteraad HQ Weert in 2019 tot het opstellen van een gebiedsvisie. De herbestemming moet qua programma aansluiten bij 5 thema’s: zorg, educatie, cultuur, sport en vrije tijd en wonen.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is geen vastomlijnd plan, maar een leidraad die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Op die manier wordt wel een richting gegeven, maar zijn nog niet direct alle oplossingen vastgelegd. Tijdens de herontwikkeling, die meerdere jaren in beslag neemt, vinden waarschijnlijk ook herijkingen plaats.

Het ontwikkelen van een gebied met de omvang van het Horne Kwartier gebeurt in fases en duurt meerdere jaren, waarbij elke fase een afgerond geheel vormt.

Veranderingen ten opzichte van concept ontwerp-visie

Wethouder Wendy van Eijk: “In september 2021 is een eerste concept van de gebiedsvisie inhoudelijk toegelicht aan de gemeenteraad, omwonenden en andere geïnteresseerden. Dit eerste concept is daarna aangescherpt als gevolg van enkele wensen van de gemeenteraad en omwonenden. Dit heeft geleid tot de ontwerp-gebiedsvisie die nu ter inzage ligt.”

Ontwerp-gebiedsvisie ter inzage

De ontwerp-gebiedsvisie ligt tot 13 april 2022 analoog ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis en is digitaal beschikbaar via www.weert.nl/hq-lichtenberg of download het PDF-bestand via: https://iwdg.nl/3KfsHnj (78 MB)

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
5 reacties