Ontwerp gebiedsvisie Horne Kwartier komt op tafel bij Weerter politiek

Algemeen Economie Weert 6 reacties 3 min. leestijd
Archieffoto Van Hornekazerne - Horne Quartier Weert

Sinds 2020 wordt door Stichting HQ en Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor de voormalige Van Horne Kazerne en landgoed De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier. Op 2 november 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerp-gebiedsvisie voor het Horne Kwartier.

Deze ontwerp-gebiedsvisie wordt op 1 december aanstaande behandeld in de raadscommissie Ruimte & Economie en op 15 december aanstaande krijgt de gemeenteraad de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp-gebiedsvisie kenbaar te maken.

Wat is een ontwerp-gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is geen vastomlijnd plan, maar een leidraad die richting geeft en een kader vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwerp-gebiedsvisie is gedetailleerd waar het nodig is, en globaal waar mogelijk. Daarmee wordt er wel een richting op gewezen, maar liggen nog niet direct alle oplossingen vast. Deze oplossingen ontstaan met de inzichten en opvattingen van betrokkenen op moment dat ze aan de orde zijn. In de loop van het proces, dat naar verwachting circa 25 jaar in beslag kan nemen, zullen ook herijkingen moeten plaatsvinden.

Een onderdeel van de ontwerp-gebiedsvisie is het ruimtelijk raamwerk. In het ruimtelijk raamwerk worden de belangrijke structuren en kwaliteiten (zoals groenstructuur, waterstructuur, routes, cultuurhistorische waardevolle elementen) van het gebied vastgelegd. Het doel hiervan is die kwaliteiten in de toekomst te behouden en/of te versterken. Daarnaast blijft er ruimte over in het plan om gebouwen te ontwikkelen.

Voor de invulling van de gebouwen geeft de gemeente verschillende thema’s mee. Die thema’s zijn zorg, educatie, sport en vrije tijd, cultuur en wonen. 

Wethouder Wendy van Eijk; ‘Deze thema’s zijn enorm belangrijk omdat op deze manier het Horne Kwartier ook in de toekomst van toegevoegde waarde is voor zowel de inwoners van Weert als (boven)regionaal.’

Vervolg

Wethouder Van Eijk; ‘Indien mogelijk worden eventuele wensen en bedenkingen van raadsleden verwerkt. Vervolgens wordt de ontwerp-gebiedsvisie voor iedereen ter inzage gelegd. Reacties worden behandeld en indien daar aanleiding toe is, verwerkt in het document. De definitieve gebiedsvisie wordt na de gemeenteraadsverkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden voor vaststelling.’

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
6 reacties