Voortgang (her)ontwikkeling centrum Moesel

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd

Een multifunctionele accommodatie op de voormalige locatie van de Microhal, een nieuw bestemmingsplan voor de locatie van het huidige buurthuis en (her)ontwikkeling van het centrumgebied – het zijn allemaal plannen die horen bij de Gebiedsvisie Keent & Moesel die de gemeente Weert en Wonen Limburg op hebben gesteld om de wijken Keent en Moesel klaar te maken voor een duurzame toekomst. In de eerste voortgangsrapportage, die eerder deze maand verscheen, is onder andere te lezen welke stappen er zijn en worden gezet voor de herontwikkeling van het centrum van de wijk Moesel.

Multifunctionele accommodatie Weert-Zuid

Op 4 april 2023 heeft het College van de gemeente besloten om de voormalige locatie van de Microhal aan te wijzen als de beoogde locatie voor een multifunctionele accommodatie (MFA). Als onderdeel van dit besluit zullen er scenario’s worden uitgewerkt voor zowel een MFA met woningen als een MFA zonder woningen.

Om dit project te ondersteunen, is een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld. Dit budget zal worden gebruikt voor de projectleiding en om de kosten van advies van externe partijen te dekken.

In het tweede en derde kwartaal van dit jaar staat een participatietraject gepland. Tijdens deze periode worden de gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij het proces, om hun input en ideeën mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie.

Indien er woningen worden opgenomen in het plan voor de multifunctionele accommodatie, zal het bestemmingsplan herzien moeten worden om dit mogelijk te maken. Het definitieve besluit over het project wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2023.

Buurthuis Moesel

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van de locatie van Buurthuis Moesel aan de Christinelaan 25 worden opgestart. Volgens de gebiedsvisie is het plan om op deze locatie sociale huurwoningen te realiseren. Om dit te kunnen realiseren, zal het bestemmingsplan moeten worden herzien.

De geplande herontwikkeling zal naar verwachting plaatsvinden vanaf eind 2025.

Centrumgebied Moesel

De (her)ontwikkeling van het centrumgebied Moesel, de locatie rondom de kerk en nabije omgeving, wordt overgelaten aan marktwerking. De gemeente zal geen actieve rol spelen in het proces, zodat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij private partijen komt te liggen.

Ondanks dat de gemeente geen actieve rol speelt in de ontwikkeling, zal zij wel een parkeerdrukonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek heeft als doel om de huidige parkeersituatie in het gebied te beoordelen en inzicht te krijgen in de eventuele parkeerbehoeften die kunnen ontstaan door de (her)ontwikkeling.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie