Eerste voortgangsrapportage over status nieuwbouw Keent en Moesel

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd
Locatie Zevensprong

In 2019 besloten de gemeente Weert en Wonen Limburg een visie op te stellen om de wijken Keent en Moesel voor te bereiden op een duurzame toekomst. Directe aanleiding hiervoor waren de vele verouderde portieketagewoningen en de sociale problematiek in de wijken. Die aandachtspunten worden nu grondig aanpakt binnen de Gebiedsvisie Keent & Moesel, waarbij Wonen Limburg, de gemeente en andere partners in de betreffende wijken nauw samenwerken.

Om het college en de gemeenteraad op de hoogte te houden van de stand van zaken is besloten ieder half jaar een voortgangsrapportage op te stellen. De eerste verscheen eerder deze maand. Daarin is onder andere te lezen wat de status is van de 36 appartementen die zouden moeten verrijzen aan de Johan Willem Frisolaan en de 67 appartementen die zijn beoogd op de voormalige locatie van basisschool De Zevensprong.

Appartementen

Voor beide locaties is het bestemmingsplan vastgesteld en voor de Johan Willem Frisolaan is dit plan inmiddels ook al onherroepelijk. Naar verwachting kan in september 2023 gestart worden met het ontwerpproces van de gebouwen en buitenruimtes op beide locaties. De direct omwonenden worden hierbij betrokken en zijn in mei 2023 geïnformeerd over de stand van zaken.

De voltooiing van de appartementen aan de Johan Willem Frisolaan is voorzien in 2025, voor de appartementen op de voormalige locatie van De Zevensprong is de voltooiing van de appartementen mede afhankelijk van de procedure die loopt bij de Raad van State omdat er beroep is ingediend tegen het bestemmingsplan – dat inmiddels wel in werking is getreden.

Sint Jozefslaan

Voor de zijde van de Sint Jozefslaan met oneven huisnummers geldt dat er intensief contact en samenwerking plaatsvindt met de bewoners. Er is een breed draagvlak voor de voorgenomen herontwikkeling. Passend wonen wordt hierbij gemaximaliseerd: Wonen Limburg gaat actief ouderen die in eengezinswoningen wonen benaderen voor eventuele doorstroom naar appartementen, zodat gezinnen in de herhuisvesting meer kans krijgen op een eengezinswoning.

In verband met stadsvernieuwing hebben de huidige bewoners een urgentiestatus en inmiddels zijn de eersten van hen al verhuisd. Naar verwachting kunnen de huidige flats in 2025 gesloopt worden.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie