Veldeke Wieërt blijft knokken om het dialect in stand te houden. In september start weer een serie cursusavonden, ...

Het aantal kinderen dat dialect spreekt loopt zienderogen terug. Toch doet Veldeke alle mogelijke moeite om het gesproken ...

Veldeke Wieërt sluit het 8e lustrumjaar af met de beproefde formule van voorgaande jaren, namelijk een muzikale ‘lunchshow’ ...

Deze week heeft Veldeke Wieërt weer aan 15 personen uit de regio het diploma “Laeze en Schriêve in ...

Binnenkort start Veldeke weer met een serie cursusavonden, bedoeld voor dialectsprekers die zich verder willen bekwamen in het ...

(Foto’s) Zondag is het boek met gezegden uit het Weerterland gepresenteerd onder de titel: ‘Waat ‘ne kâl!‘. De ...

In 1978 is in Weert een eigen kring van de provinciale dialectvereniging Veldeke opgericht. Naast alle andere activiteiten, ...

(Foto’s / video) Veldeke Weert experimenteerde vorig jaar met een ‘lunchshow’ in het dialect. Dat sloeg bijzonder goed ...

De scheurkalender die Veldeke Wieërt sinds enkele jaren uitbrengt heeft zijn vaste plaats in menig huishouden veroverd. Op ...

Dinsdagavond mochten 14 cursisten hun diploma in ontvangst nemen voor dialect lezen en schrijven. Na een 6-tal cursusavonden ...