De Weerter VVD heeft maandag een zogeheten artikel 40 brief gestuurd naar het College van B&W. De VVD ...

DUS Weert heeft aan het college van B&W en commissie Middelen en Bestuur vragen gesteld naar aanleiding van ...

(Foto’s) Dorpsraad Altweerterheide en de stichting Groen Weert hebben schriftelijk hun zorgen kenbaar gemaakt over het storten van ...

Een jaar geleden werd door Natuurbegraafplaats Weerterland BV een plan ingediend om een natuurbegraafplaats aan te leggen in ...

Eind december 2019 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend in principe medewerking te verlenen aan de ...

Met enige regelmaat springen er waterleidingen in Weert. Daarom heeft de SP in Weert de volgende brief aan ...

De eerste 100 dagen van het nieuwe college van burgemeester & wethouders zitten er op. In deze nieuwe ...

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schriftelijke vragen gesteld over ...

De Limburgse Statenfractie van de Partij voor Dieren (PvD) heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld ...

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2017 (gepubliceerd op 28-11-2016) van het Ministerie van Infrastructuur en ...