(Foto’s) Dorpsraad Altweerterheide en de stichting Groen Weert hebben schriftelijk hun zorgen kenbaar gemaakt over het storten van bouwpuin en ...

Een jaar geleden werd door Natuurbegraafplaats Weerterland BV een plan ingediend om een natuurbegraafplaats aan te leggen in Weert. Het ...

Eind december 2019 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van ...

Met enige regelmaat springen er waterleidingen in Weert. Daarom heeft de SP in Weert de volgende brief aan WML gestuurd ...

De eerste 100 dagen van het nieuwe college van burgemeester & wethouders zitten er op. In deze nieuwe raadsperiode wordt ...

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schriftelijke vragen gesteld over de problematiek ...

De Limburgse Statenfractie van de Partij voor Dieren (PvD) heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleidingen ...

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2017 (gepubliceerd op 28-11-2016) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ...

Vanaf begin dit jaar heeft TZorg de hulp bij het huishouden van de Zorggroep in Weert overgenomen. De Zorggroep heeft ...

In de commissie Ruimte van 20 januari is door de SP een vraag gesteld over de trottoirs in de wijk ...

X