VVD Weert: ‘Van Hornekazerne in beeld voor noodopvang vluchtelingen?’

De Weerter VVD heeft maandag een zogeheten artikel 40 brief gestuurd naar het College van B&W. De VVD wil namelijk weten of het terrein van de voormalige Van Hornekazerne weer in beeld is als noodopvang voor vluchtelingen.

De brief van de VVD is gestuurd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de op gang gekomen stroom vluchtelingen “We hebben vernomen dat de opvanglocatie Zoutkamp vol is en tijdelijk uitgeweken wordt naar Zeist en dat het COA blijft zoeken naar andere opvanglocaties”, aldus de VVD.

In de brief vraagt de VVD of het COA gesprekken voert met de eigenaar van het voormalige KMS-terrein en of het denkbaar is dat er vanuit de gemeente Weert een aanwijzingsbesluit uitvaardigt wanneer de eigenaar overeenstemming bereikt met betrekking tot de noodopvang.

Artikel 40

Op grond van artikel 40 van het Reglement van orde gemeenteraad heeft ieder raadslid het recht schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of berichten in de media. De vragen moeten binnen een bepaalde termijn worden beantwoord.

Lees de brief met alle vragen (PDF): https://iwdg.nl/3jfZsWR