Vragen over verdrinkingen in kanaal

De Limburgse Statenfractie van de Partij voor Dieren (PvD) heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleidingen van verdrinkingen van mens en dier in de Zuid-Willemsvaart bij Weert.

In 2014 werden wilde zwijnen uit het kanaal gered door de brandweer en vervolgens doodgeschoten door een jager. Dat leidde in het hele land tot verontwaardigde reacties. De PvD is verbaasd dat er nog steeds regelmatig mensen en wilde dieren in het kanaal in Weert vallen, vaak met fatale gevolgen.

Een groot deel van de verdronken wilde dieren, met name de kleinere dieren zoals konijnen, halen echter niet de nieuwsberichten omdat ze aan het zicht ontrokken blijven, aldus de PvD. Het kanaal staat plaatselijk inmiddels bekend als het “kanaal des doods”, zo stelt de PvD in haar brief. Er zijn wel Fauna Uittreed Plaatsen, FUP’s, maar volgens de Partij voor Dieren zijn dat er niet genoeg. Aan de Belgische zijde van het kanaal is de inrichting zo dat de dieren en mensen zelf wel uit het kanaal kunnen komen.

De PvD wil van het provinciaal bestuur o.a. weten of er onderzoek is gedaan naar de werking van de Fauna Uittreed Plaatsen en/of men spoedig maatregelen wil nemen. De brief met vragen is in behandeling bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Naast aandacht op provinciaal niveau zijn er ook op lokaal niveau vragen gesteld. Zo heeft de Weerter SP Rijkswaterstaat een brief gestuurd en de Partij voor Weert een brief aan de wethouder.