Na een jarenlange traditie heeft het Weerter Mannenkoor gebroken met de zaterdagavond. Het Kerstconcert vindt dit jaar plaats op zondag ...

Door de verkoop van wijkgebouw De Spil in Molenakker was het Weerter Mannenkoor genoodzaakt om na 13 jaar uit te ...

Na jarenlang elkaar ondersteund te hebben bij de afzonderlijke Kerstconcerten hebben het Weerter Mannenkoor en Gemengd Koor Con Amore dit ...

Het bestuur van het WMK heeft, met instemming van de leden, als nieuwe dirigent benoemd de 53-jarige Jean-Pierre Steijvers uit ...

Het Kerstconcert van het Weerter Mannenkoor afgelopen zaterdag was in alle opzichten geslaagd. Het sfeervolle Fatimahuis is bij uitstek geschikt ...

Van het Weerter Mannenkoor kun je een traditie verwachten, die al vele jaren in stand gehouden wordt, namelijk een prachtig ...

Het 50-jarig jubileumjaar 2016 van het Weerter Mannenkoor met diverse concerten en een buitenlandse reis naar Spanje is bijna voorbij. ...

Het Weerter Mannenkoor en de stichting de tuin van Toyo houden vanaf zondag 30 augustus tot en met zondag 13 ...

Het Weerter Mannenkoor neemt op 28 juni a.s. deel aan een groot Korenfestival in het Gelderse Terborg. Dit festival wordt ...

X