Bijgepraat over winkelcentrum

De grondwerkzaamheden voor het nieuwe winkelcentrum in de wijk Leuken zijn van start gegaan. Een goed moment om de bewoners van de wijken Groenenwoud en Leuken bij te praten. Tientallen bewoners kwamen af op de bijeenkomst.

In zaal Jonas gaf de investeerder van het nieuwe winkelcentrum een toelichting op de plannen. De aanleg van de parkeerplaats is reeds gestart evenals de bouw van fietsenwinkel Hans Struik. Als de fietsenwinkel verplaatst is zullen de sloopwerkzaamheden plaatsvinden van het oude pand. Hiervoor wordt mogelijk een puinbreker ingezet en dat betekent dat omwonenden enkele dagen vanaf 7.00 uur ’s ochtends te maken krijgen het geluidsoverlast. De werkzaamheden zullen voor 19.00 beëindigd worden, zo verzekerde de spreker.

In mei 2017 zal de aanbesteding van de Jumbo en het gezondheidscentrum plaatsvinden. De verwachting is dat in juli 2017 de panden van Hans Struik en de ALDI worden opgeleverd. De planning is natuurlijk wel afhankelijk van het weer. In september 2017 zal vervolgens worden gestart met de bouw van de nieuwe Jumbo voor Heerschap.

Medio september 2018 moet het volledige winkelcentrum gereed zijn inclusief het gezondheidscentrum en de horeca, waaronder een lunchroom. De investeerders zijn momenteel nog in gesprek met o.a. een kapper, een bakker en andere partijen die zich willen vestigen in het centrum. Men gaf aan in een luxe-positie te zitten omdat er meer vraag dan aanbod is voor de toekomstige (winkel)panden.

Als het gehele winkelcentrum is opgeleverd zal in het najaar van 2018 gestart worden met de sloop van het huidige winkelcentrum aan de Friezenstraat. In het najaar van 2019 wil men aldaar nieuwe woningen realiseren.

De actuele ontwikkelingen kun je volgen via:
www.wijkraad-leuken.nl