CDA wil gastheer terug bij haven

Update – Peiling – Het is een mooi gezicht, zeker bij goed weer: De Weerter passantenhaven die vol ligt met plezierjachten. Helaas is het gebruik van de haven vorig jaar sterk achtergebleven bij de verwachting en zijn er dit jaar nog geen enkele signalen die wijzen op een verbetering van de situatie. Boten leggen wel aan in de Zuid-Willemsvaart, maar mijden de haven.

In 2015 is de bediening van de stadsbrug geautomatiseerd en zijn er moderniseringen in de haven doorgevoerd in de vorm van een automaat. Deze modernisering heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, zo meldt het CDA Weert. Bezoekers van de haven hebben altijd veel waardering gehad voor de gemeentelijke medewerker die optrad als gastheer en beheerder. Deze medewerker, bij veel Weertenaren bekend als Bennie, is weg sinds 2015.

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni zal de CDA-fractie een motie indienen die de gemeente oproept om de rol van een gastheer/-beheerder voor de passantenhaven terug te brengen, om op die manier de aantrekkelijkheid van de passantenhaven te vergroten en ervoor te zorgen dat de schippers een klantvriendelijk en persoonlijk aanspreekpunt hebben, zodat we ook deze bezoekers van onze gemeente een gastvrij onthaal kunnen geven.

Lees de motie (PDF, 472 KB)

http://iwdg.nl/2sACkGB

Could not load the poll.

Wat is een motie

De motie wordt ingediend tijdens raadsvergadering van vanavond. Een motie is een formeel middel waarmee een lid of partij van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Een motie heeft geen juridische betekenis in de zin dat een wethouder aangesproken kan worden op het al dan niet uitvoeren van een motie. Neemt een meerderheid van de raad een motie aan, dan neemt daarmee wel de druk toe om iets met de motie te doen.

Update

Het CDA heeft zich tijdens de raadsvergadering van 21 juni hard gemaakt voor de terugkeer van de gastheer in de Weerter passantenhaven. De fractie heeft een motie ingediend die de gemeente opriep om de rol van een beheerder terug te brengen, om op die manier de aantrekkelijkheid van de haven te vergroten. Weert Lokaal, VVD, SP en D66 stemden tegen de motie, waardoor er onvoldoende steun was voor het voorstel.

De CDA-fractie betreurt het gebrek aan steun voor de terugkomst van de gastheer in de haven. Al sinds de moderniseringen in 2015 blijft het gebruik van de haven ver achter bij de verwachtingen. De haven ligt er vaak verlaten en troosteloos bij. Gebruikers missen het vriendelijke gezicht, hebben moeite met de onhandige parkeerautomaat en klagen over het gebrek aan een persoonlijk aanspreekpunt. Het terugbrengen van de gastheer zou hier een flinke verbetering kunnen zijn.

Een echte discussie over dit onderwerp kwam in de raad niet op gang, er werd alleen geschermd met aanvullend onderzoek en strategisch personeelsbeleid. Jammer genoeg bleef steun voor een concreet en eenvoudig voorstel, wat overigens helemaal niets te maken heeft met strategisch personeelsbeleid, uit. Alleen DUS Weert en de PvdA steunden de motie van het CDA. Een opmerkelijke gang van zaken, te meer omdat de raad altijd de mond vol heeft van een bruisende en gastvrije stad, maar in dit geval niet de daad bij het woord durft te voegen. Een grote gemiste kans, aldus het CDA.