Plan voor windmolens naast de A2

Algemeen Economie Weert Reageer 3 min. leestijd

REScoop Limburg heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om een coöperatief windmolenpark te realiseren in Weert. Het betreft de locatie ter hoogte van het La Place restaurant aan Weert-zijde en de Schoordijk. REScoop Limburg is een coöperatief samenwerkingsverband van de Limburgse Energiecoöperaties, waaronder WeertEnergie.

Rekening houdend met het gemeentelijk beleid is er één locatie waar een windmolenpark het beste gerealiseerd kan worden, namelijk naast de A2. Het realiseren van een windmolenpark is een complex traject. Naast draagvlak en overeenstemming met alle grondeigenaren in het projectgebied is er sprake van complexe procedures, waaronder een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een bestemmingsplanprocedure. Dit heeft een langere doorlooptijd. Daarom wordt bij de plannen de datum van 1 juli 2019 vastgelegd om een ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Windmolenpark past bij doelstelling Weert

Weert heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om in 2020 over een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie te beschikken. Dit aandeel bedraagt per 2014 in Weert 3,3%. Windenergie is nodig om de doelstelling te kunnen halen.

Grootte windmolenpark

Volgens het ingediende plan zal het ‘windmolenpark’ bestaan uit 3 windturbines. De hoogte van de turbines zal tussen de 108 – 125 meter zijn. De wieken zullen een diameter van 50-65 meter hebben.

De initiatiefnemer zet alles op alles om aan de uitgangspunten van de gemeente te voldoen, de omgeving bij de ontwikkeling en exploitatie te betrekken en de opbrengsten terug te laten vloeien in de gemeenschap. Er wordt getracht een 100% coöperatief windpark te realiseren.

Verwerving gronden

REScoop Limburg heeft inmiddels met 60% van de grondeigenaren in het plangebied een intentieovereenkomst getekend. Met een landelijke energiemaatschappij, die met een aantal andere grondeigenaren afspraken heeft gemaakt, worden gesprekken gevoerd over een gezamenlijke aanpak. Er is echter nog geen overeenstemming met deze landelijke energiemaatschappij en dus niet met alle grondeigenaren. Dit is wel een uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het planvoornemen.

Het windmolenpark krijgt vooralsnog de naam “De Grijze Heide”. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie