Soms wordt er een geintje uitgehaald met een terras

De gemeenteraadsleden van Weert hebben woensdagavond unaniem ingestemd met een onderzoek naar het veranderen of zelfs afschaffen van de precariobelasting. Hiervoor was een motie ingediend. Op ambtelijk niveau zal worden onderzocht wat de gevolgen zullen zijn van het eventueel afschaffen van de precariobelasting.

Ondernemers in de binnenstad moeten precariobelasting betalen om bijvoorbeeld reclameborden of terrassen op gemeentegrond te mogen plaatsen. Het levert de gemeente Weert jaarlijks 70.000 euro op. In opdracht van de gemeenteraad zal worden onderzocht of deze belasting kan komen ter vervallen. Want de mogelijkheid bestaat dat de inningskosten net zo hoog zijn als de belastinginkomsten. In dat geval levert het de gemeente financieel dus niets op.

De raadsleden willen in elk geval minder regeltjes voor ondernemers. Ze willen het ondernemen makkelijker maken ten gunste van de levendigheid in de Weerter binnenstad.

Tijdens de raadsvergadering werd wel een praktijkvoorbeeld als valkuil aangedragen. Zo kan bijvoorbeeld cafe ‘t Swaentje gebruik maken van een pleintje aan de Wilhelminasingel om het terras uit te stallen. Cafe Du Commerce, dat er tegenover ligt, heeft die mogelijkheid niet. Dit zou het mogelijk oneerlijke concurrentie kunnen zijn. Maar het onderzoek zal verder moeten uitwijzen wat de mogelijkheden zijn. De raadsleden willen wel dat de eventuele versoepeling in lijn ligt met het spreekwoord “gelijke monniken gelijke kappen”.

Over een aantal maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn om de regelgeving rondom de precariobelasting te verlichten.