Plan voor kiosk op Sint Raphaëlpad

Het college van B&W staat positief tegenover de plannen om een kiosk, soort overdekt podium, te plaatsen tussen de monumentale bomen van het Sint Raphaëlpad.

Volgens de gemeente dient cultuurmeer zichtbaar te worden in onder andere het straatbeeld. Er wordt actief beleid gevoerd op een experimenteel cultuurbeleid, waarin er ook aandacht is voor broedplaatsen. Het Sint Raphaëlpad is een van de culturele broedplaatsen met Theater de Huiskamer en het RICK dat zich gaat vestigen in het voormalige HBO gebouw.

De kiosk op het Sint Raphaëlpad is een idee van deze twee organisaties. Het idee is verder uitgewerkt in samenspraak met bedrijven uit de regio; Buro Beeldvang en Smolenaers Constructie en Plaatwerk. Het initiatief is dan ook te beschouwen als een initiatief dat van onderop is ontstaan.

Podium met schaakstukken

De kiosk kan als podium worden gebruikt en is beschikbaar voor alle organisaties die een activiteit op het Sint Raphaëlpad organiseren. Er ligt daarmee geen directe koppeling met Theater de Huiskamer en het RICK. Het podium wordt 60 cm hoog. Daarmee hoeft er geen hekwerk (valbeveiliging) rond het podium geplaatst te worden.

Als spelelement wil men ook schaakstukken plaatsen op het podium. Zo kan het ook gebruikt worden wanneer er geen optredens zijn. Het beheer van de schaakstukken en de praktische invulling dient nog nader onderzocht te worden. De kiosk is verder voor iedereen beschikbaar. Bij evenementen dient overigens wel een evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Kosten en planning

De kosten zijn geraamd op € 35.000,- en worden deels ten laste gebracht van het beschikbare budget voor de versterking van het stadshart. Als de gemeentereaad akkoord gaat met het voorstel dan zal de kiosk naar verwachting nog dit jaar geplaatst kunnen worden.