Toekomstplan Wilhelmina ’08

Het bestuur van voetbalvereniging Wilhelmina’08 is bezig met een toekomstvisie. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de herinrichtingsopties voor sportpark Drakesteyn.

Na een overleg in januari van dit jaar heeft de gemeente gewerkt aan een schetsplan. Op het plan gekeken naar een andere indeling van het terrein. Naast de herinrichting is de gemeente Weert ook gevraagd te ondersteunen bij de problematiek binnen de vereniging. Uit de openbare stukken blijkt dat Wilhelmina ’08 problemen ervaart met leden die geen contributie betalen of zich misdragen.

Het gemeentebestuur vraagt op haar beurt aan het verenigingsbestuur om na te denken over het delen van toekomstgerichte activiteiten op het sportpark Drakesteyn en deze vertaalt naar een aanvraag die past binnen de speciale tenderregeling ‘samenwerken en verbinden’. Het bestuur heeft inmiddels toegezegd hier aan te gaan werken.

Schets gereed

De eerste uitwerking van het schetsplan voor de mogelijke herinrichting van het sportpark Drakesteyn is inmiddels gereed. Dit heeft de gemeente toegestuurd aan het verenigingsbestuur. Binnenkort gaan de gemeente en Wilhelmina’08 weer om tafel om zo een mooi toekomstplan voor de voetbalvereniging tot uitvoering te kunnen brengen.

Eerste uitwerking schetsplan

https://iwdg.nl/2Jglyb0 (PDF)