Bodde nieuwe bestuurder PSW

Stephan Bodde is per 1 september benoemd als bestuurder van PSW. Hij volgt Marc van Ooijen op, die per 1 augustus is benoemd als voorzitter raad van bestuur van De Zorggroep.

Stephan Bodde werkt sinds 2010 bij Lunet zorg, Eindhoven. Sinds 2013 vervult hij daar de functie van directeur Wonen & Zorg. Voor 2010 heeft hij diverse management- en zorginhoudelijke functies vervuld in de ggz sector, onder andere bij Lunet zorg, GGzE en het Ministerie van defensie. Stephan Bodde is opgeleid als HBO-verpleegkundige en is afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer.

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of een aanverwante problematiek in Noord- en Midden-Limburg. PSW werkt voor ongeveer 2000 cliënten en heeft ruim 1000 medewerkers en 450 vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werk, onderwijs en vrije tijd, waaronder ook in Weert.