Zichtbaarheid openbare toiletten

De fracties Weert Lokaal, D66, VVD, CDA en SP gaan tijdens de raadsvergadering van 26 september a.s. een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ indienen. Met deze motie geeft de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om de openbare toiletten in Weert beter zichtbaar te maken.

Volgens een meerderheid van de raad is er een tekort aan zichtbare opengestelde toiletten in Weert. Hierdoor komen patiënten met een buikziekte of incontinentieproblemen en ouderen te laat of weten ze niet waar ze naar een toilet kunnen. Weert heeft geen toilettenbeleid waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van een openbaar toilet. Met de oog op de toekomst denkt de gemeenteraad dat dit een belemmering kan zijn voor bezoekers en toeristen in Weert.

Met de motie draagt de raad het college van B&W op om diverse mogelijkheden te onderzoeken en te kijken wat het kostenplaatje hiervan is. Het streven van de raad is dat in de binnenstad binnen een straal van 500 meter een openbaar toilet beschikbaar is. Bezoekers moeten binnen 5 minuten een toilet kunnen bereiken indien er sprake is van hoge nood. Men wil het paniek-gevoel voorkomen bij patiënten van buikziekten en incontinentieproblemen.

Daarnaast moeten volgens het voorstel alle openbare toiletten zichtbaar worden gemaakt met stickers op deuren. Ook moeten de toiletten worden aangemeld in de landelijke HogeNood-app.