Petitie short-stay arbeidsmigranten

De ‘Actiegroep Graafschap Hornelaan’ heeft een nieuwe petitie gelanceerd waarmee ze kenbaar willen maken dat ze de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten niet zien zitten.

Bij de gemeente Weert is een vergunningaanvraag gedaan voor het realiseren van huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal wil men op drie verschillende locaties huisvesting (zogenoemde short-stay) realiseren waaronder op het perceel Graafschap Hornelaan tussen de milieustraat en snelweg A2. Ook voor de Peelterbaan is een aanvraag ingediend.

De gemeenteraad heeft in december 2018 een geactualiseerd beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Onderdeel van dit beleid is om maximaal 3 initiatieven van in totaal 1000 personen in Weert toe te staan. De initiatieven worden momenteel beoordeeld door de gemeente Weert.

Echter de actiegroep vreest voor problemen rondom de voorgenomen huisvesting. Er was al eerder een petitie opgestart. Deze was reeds 1100 keer ondertekend, maar is om onbekende reden offline gehaald en daarom is men een nieuwe petitie gestart om de gemeente Weert op andere gedachten te brengen.

Bekijk de petitie

https://www.petities24.com/arbeidsmigranten_huisvesting_graafschaphornelaan