Petitie huisvesting arbeidsmigranten

Onlangs werd bekend dat de gemeenteraad in december 2018 een geactualiseerd beleid heeft vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert. De plannen stuiten echter op weerstand.

Het doel is met actueel beleid in te spelen op de huisvestingsbehoefte van zogenaamde short-stay arbeidsmigranten. Dit zijn arbeidsmigranten die niet de intentie hebben om voor langere tijd te blijven. Zij hebben behoefte aan tijdelijke huisvesting en kunnen daardoor niet terugvallen op de reguliere woningmarkt.

In het bericht van 6 februari j.l. stond vermeld dat de initiatieven nog in onderzoek zijn. Het is aan de initiatiefnemer om allereerst het contact op te zoeken met omwonenden en belanghebbenden.

Er worden maximaal drie initiatieven van in totaal 1000 personen (max. 400 per locatie en max. 1 initiatief per bedrijventerrein) toegestaan. Momenteel worden de mogelijkheden in de omgeving van de Milieustraat aan de Graafschap Hornelaan en aan de Peelterbaan onderzocht.

Petitie

Deze plannen stuiten echter op weerstand. Omwonenden vrezen toestanden als bij Horne Quartier (voormalige KMS-kazerne) en zijn daarom een petitie gestart. “Er wordt gevreesd voor de veiligheid van alle kinderen die dagelijks de route tussen Weert en Nederweert afleggen met de fiets om naar school toe te gaan. Wie garandeert hun veiligheid? Als 60 arbeidsmigranten al de grootst mogelijke problemen veroorzaken, hoe groot is dan de kans dat de problemen alleen maar erger worden”, zo luidt de toelichting. De petitie is inmiddels al ruim 500 keer ondertekend.

Bekijk de petitie

https://www.petitie24.nl/petitie/2332/petitie-tegen-huisvesting-1000-arbeidsmigranten