Gabriëls gevraagd als co-informateur

Na de verkiezingen van de Provinciale Staten moet er een coalitie gevormd worden. Een ingewikkelde klus. Informateur Ger Koopmans (CDA) heeft voorgesteld om wethouder Geert Gabriëls van Weert tot co-informateur te benoemen.

De uitslag wordt door eenieder als complex geduid in relatie tot een coalitievorming, waarbij er tevredenheid is over de hogere opkomst, zo stelt Koopmans in een brief aan de leden van de Provinciale Staten. Het constructieve tot zeer constructieve karakter van de inhoud van de gesprekken is in dit kader als hoopvol te kenschetsen. Geen enkele partij wordt expliciet door enige partij uitgesloten. Een stabiel en krachtig bestuur wat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak is een breed gedeeld doel.

Eerst een tussenstap

Koopmans stelt voor om, uitgaande van alle uitgesproken opvattingen, eerst een tussenstap te nemen die nog géén directe relatie heeft met een mogelijke coalitie maar met het meer inhoudelijk uitdiepen van een beperkt aantal thema’s en dilemma’s zoals de genoemde politieke principes en de energietransitie. “Een verstandige eerste tussenstap zou in die zin in mijn ogen betekenen dat de aan te wijzen preinformateur(s) met het CDA als grootste partij en de winnaars: Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Limburg oriënterende gesprekken gaat voeren om bovengenoemde af te tasten”, aldus Koopmans in de brief.

Dit zou dan tot een tussenrapportage aan de Provinciale Staten kunnen leiden, waaruit blijkt aan welke mogelijke coalities, in de breedste zin van het woord, deze genoemde partijen ieder voor zich deel zouden willen nemen. Dit ter voorbereiding van besluitvorming door Provinciale Staten over een te nemen vervolgstap.

Geert Gabriels als extra informateur

In deze processtap wil Koopmans samen informeren met wethouder van de gemeente Weert, Geert Gabriëls. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat hij: wethouder is voor Weert Lokaal, lid is van GroenLinks, een coalitie heeft gesmeed op grond van een “akkoord op hoofdlijnen” en tot slot omdat hij open staat tegenover alle samenwerkingen die vooral op de inhoud gebaseerd zijn.

Het voorstel wordt morgen in een vergadering van de Provinciale Staten besproken.