Geen arbeidsmigranten op Leuken

Er worden geen arbeidsmigranten gehuisvest aan de Graafschap Hornelaan op bedrijventerrein Leuken-Noord. De initiatiefnemer heeft de aanvraag voor een vergunning ingetrokken.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het gemeentebestuur heeft in december 2018 beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een van de bij de gemeente binnengekomen inititatieven betrof de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Graafschap Hornelaan in Weert. Dit initiatief is getoetst.

Vanwege de aanwezigheid van de snelweg A2, een ondergrondse buisleiding en de geurcirkels van de afvalwaterzuivering heeft de initiatiefnemer besloten niet verder te gaan met deze locatie.