Motie over sluiting AZC ‘overbodig’

De nieuwe bestuursvoorzitter van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft aangekondigd binnenkort in gesprek te gaan met burgemeester Heijmans van Weert. Tijdens dit gesprek komt mogelijk ter sprake om het asielzoekerscentrum (AZC) in Weert langer open te houden dan de eerder afgesproken 5 jaar.

De Weerter VVD-fractie wil echter dat de gemeente de overeenkomst met het COA niet verlengt en dat het AZC in 2020 sluit. De liberalen diende woensdagavond een motie in om de afspraak te bekrachtigen.

De motie werd door alle andere partijen afgewezen. “Overbodig”, was de veelgehoorde kreet van de portefeuillehouder burgemeester Heijmans en andere raadsleden. De afspraak staat en daar houden we ons aan. “Maximaal 5 jaar en maximaal 1000 vluchtelingen, punt”, aldus de burgemeester. Die afspraak staat nog steeds en daarom werd de motie als overbodig beschouwd. Dus het AZC zal op 15 september 2020 haar deuren definitief moeten sluiten.

De VVD wilde naar de burgers een signaal afgeven dat de lokale overheid een betrouwbare overheid is. De burgemeester adviseerde om de motie ‘aan te houden’ tot na het gesprek met het COA dat in april gaat plaatsvinden. Er ligt nu nog geen verzoek van het COA. De motie werd toch in stemming gebracht en kreeg verder geen steun. De PvdA noemde het zelfs verkiezingsretoriek.

Als het gesprek heeft plaatsgevonden zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de inhoud van het gesprek.