Op 20 maart zijn verkiezingen gehouden voor de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg.

In totaal zijn 441.623 stemmen uitgebracht. Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 927.525. Het opkomstpercentage bedroeg 47,6 %. Dit is een stijging van 19 % ten opzichte van de vorige verkiezingen en voor de derde keer op rij een stijging in de opkomstcijfers.

Het nieuwe Algemeen Bestuur telt 30 leden. Mensen konden stemmen voor de categorie ingezetenen (21 leden). De overige categorieën (natuurterreinen, overige ongebouwd en bedrijven) zijn aangewezen door hun belangenverenigingen. Van de huidige bestuursleden keren er 12 terug in het nieuwe algemeen waterschapsbestuur. Bij de bestuursleden van geborgde zetels verwelkomen we drie nieuwe bestuursleden.

Voorlopige zetelverdeling

De gekozenen in alle categorieën zijn opgenomen in onderstaand overzicht. De officiële vaststelling vindt plaats op maandag 25 maart aanstaande om 10:00 uur in het waterschaphuis te Roermond tijdens een openbare zitting van het stembureau.

Bekijk de voorlopige uitslag (PDF)

https://iwdg.nl/2unCDWJ