De voorzieningenrechter heeft vrijdag geoordeeld dat er nog geen dwangsommen gelden voor het niet (tijdig) ontruimen van enkele gebouwen van een voormalige Van Hornekazerne in Weert, waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Volgens de rechter is de door de gemeente hiervoor opgelegde termijn van twee maanden te kort.

Tijdelijke huisvesting

In de voormalige kazerne wonen sinds begin 2018 gemiddeld 65 arbeidsmigranten. Volgens het bestemmingsplan mag dat niet. Toch werd de huisvesting tijdelijk toegestaan door de gemeente, omdat er eind 2018 nieuw beleid werd verwacht op basis waarvan de huurder en verhuurder een vergunning zouden kunnen aanvragen. Dat beleid kwam er echter niet. Na ontvangst van klachten en handhavingsverzoeken van omwonenden besloot de gemeente eind 2018 dat de huisvesting van arbeidsmigranten in de voormalige kazerne definitief niet werd toegestaan.

Ontruiming

De gemeente mag van de huurder en verhuurder eisen dat zij de voormalige kazerne ontruimen, maar moet hen wel genoeg tijd geven om andere onderkomens voor de arbeidsmigranten te vinden. De rechter volgt de verhuurder en de huurder in hun standpunt dat twee maanden daarvoor in dit geval te kort is. Bovendien kon de gemeente volgens de rechter niet goed uitleggen waarom er in dit geval een bijzonder hoge dwangsom moest worden opgelegd. Om die reden heeft de rechter de opgelegde last onder dwangsom geschorst. De gemeente moet nu eerst beslissen op door de huurder en verhuurder ingediende bezwaren. Tegen die beslissing kan beroep worden ingesteld.

Lees de uitspraak

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:2924

8 REACTIES

  1. Ah, een corrupte rechter dus.
    Of mogen hardrijders er voortaan eerst op gewezen worden dat ze te hard rijden en na een kans op afremmen en nog een herkansing misschien beboet worden.

  2. Onze ‘D66 rechters’ maken handhaven wel erg moeilijk. Krijg je gelijk betreffende illegale activiteiten maar ‘omdat de dwangsom niet voldoende is gemotiveerd’, hoef je helemaal niet te betalen.

  3. Ben benieuwd wat die beslissing van de gemeente wordt. Eens kijken of dat klagen hetzelfde effect heeft als het klagen in andere buurten.

  4. Expats zijn dus legaal.
    De overige 50 kunnen zich dan inschrijven voor een cursus pluimvee-laden en aan het einde van de Werkdag praktijkopleiding een cursus dansen (met luide muziek bierdrinkend in blote bast rondom de BBQ)

  5. Rechtspreken is kennelijk geen core-business meer bij onze magistraten. Hoog tijd dat wet en regelgeving weer gaan prevaleren.

Comments are closed.