Boosheid over plan tijdelijke woningen

(Foto’s/video) De komst van 14 tijdelijke woningen op locatie Zevensprong in de wijk Moesel is de buurtbewoners koud op hun dak komen vallen. Tijdens een beladen informatie-bijeenkomst dinsdagavond in Buurtcentrum Moesel werd door buurtbewoners stevige kritiek geuit naar de gemeente Weert en Wonen Limburg.

Plan

Het plan omvat 14 tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong gelegen aan de Christinelaan, Willem de Zwijgerstraat, Anna van Saksenstraat en Charlotte van Bourbonstraat. De bedoeling is om aan de zijden Charlotte van Bourbonstraat en Willem de Zwijgerstraat de woningen te plaatsen. De BMX-baan en het grasveld in het midden blijven behouden.

Geen communicatie vooraf

Wijkbewoners werden dinsdagavond bijgepraat over de plannen. In de brief die de buurtbewoners onlangs ontvingen leek het plan al in kannen en kruiken te zijn. En dat zorgde voor boze reacties bij de Weertenaren.

Naast de vragen van buurtbewoners was voornamelijk de non-communicatie naar de wijkbewoners en wijkraad dat kritiek opleverde. De brief was de eerste communicatiemiddel naar de buurt waarin stond dat er concrete plannen waren en deze werden tijdens de info-bijeenkomst werden toegelicht.

Het soort woningen en de locatie leek al te zijn bepaald. De bewoners hadden het gevoel dat de plannen door hun “strot werden geduwd’ omdat de uitwerking van deze plannen een voorbereidingsperiode nodig heeft. Graag had men vooraf inspraak willen hebben over de komst van de tijdelijke woningen.

Vragen

Tijdens de avond werden ook brandende vragen beantwoord. “Wat is tijdelijk?”, en “Wie komen er te wonen?”. De gemeente en Wonen Limburg sluiten een overeenkomst voor de duur van 10 jaar. Na deze 10 jaar kan deze periode worden verlengd met 5 jaar. Dat is afhankelijk van hoe de woningmarkt zich dan ontwikkelt.

Wonen Limburg verwacht dat de woningbehoefte tot 2030 toeneemt en daarna afzwakt. Daarom kiest men voor tijdelijke woningen. Als men nu allemaal definitieve woningen gaat bouwen bestaat de kans dat er leegstand gaat optreden. De woningen zijn bedoeld voor een- of twee oudergezinnen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Gemeenteraad beslist

De komst van de tijdelijke woningen is nog niet definitief. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Het plan wordt op 11 september behandeld tijdens een commissievergadering en uiteindelijk moet op 25 september het definitieve besluit worden genomen tijdens de raadsvergadering. Het is aan de gemeenteraad om hierbij de afweging te maken en te kijken naar het belang van de buurt en het maatschappelijk belang van Weert.

Sfeerimpressie via Youtube

https://youtu.be/ztvsg-WYipI