Kap Langstraat & Louis Regoutstraat

Afgelopen periode heeft de gemeente Weert het centrum extra gecontroleerd op veiligheid. Er is onder andere gekeken naar de gezondheid van de bomen. Een aantal ongezonde bomen worden verwijderd of veiliggesteld door afgestorven zijtakken te verwijderen. Dit wordt gedaan om ongelukken door bijvoorbeeld vallende takken te voorkomen.

Het gaat om een kastanjeboom op de Langstraat en een aantal essen op de Louis Regoutstraat. Deze bomen worden al langer in de gaten gehouden, maar de gemeente ziet nu een versnelde achteruitgang. Hierdoor zijn de bomen niet meer veilig.

Kastanje Langstraat

In het verlengde van de Markt, op de hoek van de Langstraat en de Maasstraat, groeit een karakteristieke kastanje. Deze boom vertoont symptomen van de kastanjebloedingsziekte, zoals vochtige roestbruine vlekken op de stam, het rotten van de bast en uiteindelijk afsterven. Onlangs is nog een flinke tak spontaan uit de boom gevallen. De snelheid van de aftakeling maakt kap op korte termijn noodzakelijk.

Vervanging kastanjeboom

De gemeente wil de kastanjeboom vervangen. Bij het maken van een plan voor de vergroening van de binnenstad is echter geen rekening gehouden met de vervanging van deze zieke kastanje aan de Langstraat. Er werd vooraf niet gedacht dat de bloedingsziekte de kastanje zo snel fataal zou worden. Het is niet mogelijk om eenvoudigweg een jonge boom te planten als vervanging. Die kan in het stadscentrum niet tot een gezonde volwassen boom groeien. Voor de herplant moeten eerst de ondergrondse groeiomstandigheden verbeteren. Dit wordt in de loop van 2020 gerealiseerd. Tot die tijd plaatst de gemeente een bloemenpiramide of andere groenvoorziening op de verharding.

Essen Louis Regoutstraat

Langs het fietspad tussen het spoor en de Louis Regoutstraat groeien essen. Hiervan zijn er zes aan het afsterven. Om te voorkomen dat dood hout uit de bomen valt, gaat de gemeente bomen veiligstellen door afstervende en dode zijtakken weg te nemen. In het najaar worden de resterende stammen weggehaald en evenveel nieuwe bomen aangebracht.