Afgelopen periode heeft de gemeente Weert het centrum extra gecontroleerd op veiligheid. Er is onder andere gekeken naar de gezondheid van de bomen. Een aantal ongezonde bomen worden verwijderd of veiliggesteld door afgestorven zijtakken te verwijderen. Dit wordt gedaan om ongelukken door bijvoorbeeld vallende takken te voorkomen.

Het gaat om een kastanjeboom op de Langstraat en een aantal essen op de Louis Regoutstraat. Deze bomen worden al langer in de gaten gehouden, maar de gemeente ziet nu een versnelde achteruitgang. Hierdoor zijn de bomen niet meer veilig.

Kastanje Langstraat

In het verlengde van de Markt, op de hoek van de Langstraat en de Maasstraat, groeit een karakteristieke kastanje. Deze boom vertoont symptomen van de kastanjebloedingsziekte, zoals vochtige roestbruine vlekken op de stam, het rotten van de bast en uiteindelijk afsterven. Onlangs is nog een flinke tak spontaan uit de boom gevallen. De snelheid van de aftakeling maakt kap op korte termijn noodzakelijk.

Vervanging kastanjeboom

De gemeente wil de kastanjeboom vervangen. Bij het maken van een plan voor de vergroening van de binnenstad is echter geen rekening gehouden met de vervanging van deze zieke kastanje aan de Langstraat. Er werd vooraf niet gedacht dat de bloedingsziekte de kastanje zo snel fataal zou worden. Het is niet mogelijk om eenvoudigweg een jonge boom te planten als vervanging. Die kan in het stadscentrum niet tot een gezonde volwassen boom groeien. Voor de herplant moeten eerst de ondergrondse groeiomstandigheden verbeteren. Dit wordt in de loop van 2020 gerealiseerd. Tot die tijd plaatst de gemeente een bloemenpiramide of andere groenvoorziening op de verharding.

Essen Louis Regoutstraat

Langs het fietspad tussen het spoor en de Louis Regoutstraat groeien essen. Hiervan zijn er zes aan het afsterven. Om te voorkomen dat dood hout uit de bomen valt, gaat de gemeente bomen veiligstellen door afstervende en dode zijtakken weg te nemen. In het najaar worden de resterende stammen weggehaald en evenveel nieuwe bomen aangebracht.

6 REACTIES

  1. Die in de Keulerstraat stonden waren nog piepjong volgens mij. Waarom worden ze eigenlijk zo massaal gekapt? Lelijk/kaal gezicht nu. Echt doodzonde.

  2. Mijn tuin heeft gezonde grond, de gemeente mag in mijn tuin direct een boom planten. Dan blijft het aantal bomen een beetje in evenwicht. Voor elke gekapte boom meteen ergens op een plek ‘n boom planten. In mijn eigen wijk verdwenen deze zomer zo’n 23 metershoge coniferen die waren aangeplant zo’n 44 jaar geleden. Ze reikten allemaal tot aan de hemel en gaven beschutting en bescherming voor vogels én tegen het steeds feller wordend zonlicht. En iets terug planten? Nee hoor. Een in volle bloei staande boom werd radicaal afgezaagd, de stam in tweeën omdat een verhuiswagen er last van had….Ander voorbeeld; Twee volgroeide bomen die na 40 jaar worden gekapt omdat de buurt opeens last heeft van bladeren in hun tuin…. Hoe leg ik dit uit aan mijn kind die aan mij vraagt waarom men dit doet, en mij tevens verteld hoe belangrijk bomen zijn voor onze toekomst? En hoe weet ik of deze genoemde kap, op gemeente én privé grond, wel allemaal zomaar mocht?

  3. Sinds hout geld oplevert (Bijstook kolencentrales) is de gemeente een stuk fanatieker aan het rooien. Hout is volgens de “deskundigen” namelijk CO2 neutraal. Het Weerterbos is de afgelopen weken ook flink uitgedund. Dat het 50 jaar duurt voordat een herplante boom qua omvang iets begint voor te stellen doet er kennelijk niet toe.
    Een paar jaar geleden is het bos aan de Maarheezerhuttendijk uitgedund. Daar is niets herplant.

  4. Ik citeer : 2019 “Het verwijderen van bomen is nodig om de werkzaamheden aan de riolering te kunnen uitvoeren. In totaal worden er 91 bomen verwijderd. Nadat de herinrichting heeft plaatsgevonden worden er 165 bomen terug geplant.” en 2018 “De gemeente Weert heeft een zorgplicht voor bomen. Eén onderdeel daarvan is het inspecteren van die bomen. Afgelopen zomer zijn de bomen weer geïnspecteerd door gespecialiseerde boomverzorgers en toen is gebleken dat 211 bomen niet gezond of niet meer veilig zijn. Deze bomen moeten daarom gekapt worden”

Comments are closed.