Politie start met ‘De vergeten mens’

De vergeten mens. Voor deze mens wil Joost Jelmer als wijkagent van de politie basiseenheid Weert-Nederweert zorgen.

Want de wijkagent is toch voor iedereen in de wijk? De wij-agent. Toch voelt dat niet altijd zo. Het wij(k) gevoel ontbreekt omdat sommige mensen in de wijk vergeten worden. Mensen die niet perse onder de doelgroep van de politie vallen, maar waar de wijkagent in zijn dagelijks werk wel mee te maken heeft.

De wijkagent is vaak als eerste ter plaatse bij een melding, zij moeten het probleem dat zich op dat moment voor doet naar de “juiste plek” brengen. Maar door deze mensen te helpen, help je ze niet.. Vaak zijn zij dagen van slag wanneer de politie aan de deur staat.

– Wie is deze vergeten mens?
– Hoe zien zij eruit en waar kunnen wij ze vinden?
– Worden zij ook echt vergeten?
– Voelen zij zich ook vergeten?
– Hoe kunnen wij voor deze mensen zorgen?

Vandaag werd in Nederweert samen met ‘social designers’ een pilot opgestart voor de ‘vergeten mens’. De vroegen daarbij om hulp van passanten. Er werden middels een ‘bijsluiter’ diverse vragen voorgelegd. Aan de hand van de opgedane informatie leert de politie hoe de burgers graag benaderd willen worden.