(Foto’s) Op woensdag 9 oktober hebben kinderen van Brede School Markeent in Weert, een graffiti actie (met milieuvriendelijke, niet blijvende krijtverf) gehouden om mensen er van bewust te maken dat ze geen afval meer in de straatkolken (in de volksmond: putten) moeten gooien. Daar begint namelijk al op heel veel plekken de zee. De actie werd uitgevoerd tijdens de naschoolse activiteit ‘ploggen’ (zwerfvuil opruimen). Samen met wethouder Martijn van den Heuvel spoten de kinderen op verschillende locaties in de wijk Keent de tekst ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’.

Afkoppelen van het riool

Dat de zee al begint bij de straatkolken wordt steeds meer werkelijkheid. Dit komt doordat steeds meer straatkolken afgekoppeld worden van het riool. Hierdoor stroomt het regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering. In plaats daarvan zakt het rechtstreeks in het grondwater of stroomt het naar oppervlaktewater. Afval dat in de kolken wordt gegooid, komt hierdoor ook rechtstreeks in het grond- of oppervlaktewater, en uiteindelijke de zee, terecht.

Op plaatsen waar de straatkolken nog niet zijn afgekoppeld van het riool, zorgt afval voor andere problemen. Het riool kan verstopt raken. Dit kan vervolgens weer zorgen voor wateroverlast bij hevige regenval. Bovendien moet al het afval er bij de rioolwaterzuivering weer uitgehaald worden.

Aanleiding

Deze actie in Weert is een initiatief van Monique Derrez in samenwerking met BS Markeent en de Gemeente Weert. Monique is al jaren actief in het opruimen van zwerfafval, maar het heeft inmiddels ook de aandacht gekregen binnen Brede School Markeent.

Directrice Yvonne Vaes van Brede School Markeent: “We vonden ook dat de kinderen van onze school meer kennis moesten krijgen over zwerfafval en wat dat met onze leefomgeving doet.” Daarom introduceerde ze vorig schooljaar ‘ploggen’ op haar school en dit jaar werd het thema nog breder onder de aandacht gebracht. Samen met verschillende organisaties in de wijk wordt vorm gegeven aan het thema ‘Natuurlijk Keent’, ‘Natuurlijk Markeent’. In het kader van dit thema kon Monique gastlessen over zwerfafval geven in alle klassen en is ‘ploggen’ een populaire naschoolse activiteit geworden.

Dit jaar hebben 18 kinderen zich hiervoor ingeschreven. Zelfs tijdens de Buitenspeeldag 2019 was ‘ploggen’ een van de activiteiten waar maar liefst 34 kinderen aan meededen. De gemeente Weert omarmt het thema en faciliteert acties die op dit gebied georganiseerd worden. En dit brede draagvlak bracht Monique op het idee deze graffiti actie te introduceren.

Sittard-Geleen

Het idee voor deze graffiti actie kreeg Monique via een nieuwsbericht op Facebook in mei jl. Zij zag dat Michel van Dijke deze graffiti actie had uitgevoerd in zijn gemeente Sittard-Geleen. Monique was meteen enthousiast. Dat wilde ze ook in Weert. Toen de naschoolse activiteit ‘ploggen’ dit schooljaar een succes werd, besloot ze Michel van Dijke en Koen van Loon, projectleider Zwerfafval van de gemeente Weert, te benaderen om het idee ook in Weert uit te voeren. Beiden waren enthousiast en verleenden hun medewerking.