Toekomstlessen op bij De Kameleon

Vanaf 10 oktober krijgen de bovenbouwleerlingen van basisschool De Kameleon een dagdeel per week lessen over later tijdens IMC Basis.

Enthousiaste vakexperts komen als gastdocent lesgeven en gaan samen met de leerlingen aan de slag met het ‘echte werk’. Dit doen ze op de school maar vaak ook op excursie naar uiteenlopende werkplekken en bedrijven in Weert. Leerlingen maken tijdens een programma van twee jaar kennis met verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, ICT, horeca, politiek en beeldende kunst.

Naast het ervaren van de beroepen en vakgebieden is er ook aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren. Dankzij ruime aandacht voor hun competenties kunnen de leerlingen hun interesses en talenten ontdekken. Met deze ervaringen en ontmoetingen in het achterhoofd kunnen ze gemotiveerde keuzes maken voor hun toekomstige opleiding en baan.

Het IMC Basis programma op De Kameleon is sterk verbonden met Weert en wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van betrokken gastdocenten, vrijwilligers en sponsoren zoals de gemeente Weert, Stichting Meerderweert en Provisus.
Het eerste vak op het programma is journalistiek, waarbij de leerlingen in 4 weken toewerken naar een echte persconferentie op het stadhuis van Weert waarbij ze wethouder Geert Gabriels gaan interviewen.

Mocht jij of jouw bedrijf mee willen helpen, ze zijn nog op zoek naar gastdocenten voor de rest van het programma. Meer informatie www.imcbasis.nl.