Infoavond Horne Quartier / Lichtenberg

De gemeente Weert en Novaform nodigen omwonenden en andere geïnteresseerde van het Horne Quartier (voormalige kazerneterrein) en De Lichtenberg uit voor een algemene informatieavond op maandagavond 13 januari.

Op maandag 27 januari is er een tweede bijeenkomst in de vorm van workshops waarin samen met omwonenden wordt nagedacht over de mogelijke invulling van het terrein.

Voortraject

Er wordt gestart met een onderzoek naar een passende herontwikkeling voor het voormalige kazerneterrein. De eigenaar van het terrein, Horne Quartier, heeft daarvoor Novaform Vastgoedontwikkelaars uit Eindhoven in de arm genomen. Zij hebben de gemeente gevraagd om mee te denken. Hierover is op 25 september 2019 een bericht verschenen. Daarnaast heeft de gemeenteraad er in haar vergadering op 13 november 2019 over gesproken. Je kan dit terugluisteren en lezen via de gemeentelijke website gemeenteraad.weert.nl (zie agendapunt 19).

Start herontwikkeling

De gemeente heeft de ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein benoemd en een aantal thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn educatie, vrije tijd, sport (en recreatie), cultuur, zorg en wonen. Maar misschien zijn er meer mogelijkheden.

Informatieavond 13 januari

Op maandag 13 januari 2020 van 19.30 uur is er in de raadszaal van het stadhuis een informatieavond over de herontwikkeling van dit gebied. Tijdens deze avond informeren de gemeente en Novaform de omwonenden en andere geïnteresseerde over de huidige stand van zaken en de wijze waarop zij de omwonenden willen betrekken bij het maken van een visie voor dit gebied.

Verzamelen ideeën 27 januari

Het verzamelen van ideeën vindt plaats op maandagavond 27 januari 2020 om 19.30 uur samen met Novaform Vastgoedontwikkelaars en enkele collega’s van de gemeente Weert. De gemeente nodigt je van harte uit na te denken over de mogelijke invulling van het voormalige kazerneterrein en deze met hen te delen. Daarnaast willen ez deze avond komen tot een inspiratiegroep van enkele bewoners die samen met hen invulling geven aan het vervolgproces.

Aanmelding Aanmelding voor de informatieavond, het terreinbezoek of de workshops kun je doen via een e-mail naar [email protected] of telefonisch via Birgit Eggelen op (0495) 575341. Graag hierbij duidelijk aangeven, voor welke dag(en) je wil aanmelden.