Extra taken voor wethouders

Afgelopen vrijdag maakte burgemeester Heijmans bekend dat hij zijn taken als burgemeester tijdelijk neer legt. Dit betekent dat de wethouders tijdelijk zijn taken moeten gaan overnemen.

Dinsdag werd de nieuwe taakverdeling bekend gemaakt. Naast hun reguliere takenpakket krijgen de wethouders de volgende onderwerpen toegewezen:

Geert Gabriels

Openbare orde en veiligheid
– Integrale veiligheid
– Veiligheidsregio

Regionale Samenwerking
– SML

Wendy van Eijk

Openbare orde en veiligheid
– Handhaving (coördinatie en horeca)
Facilitaire zaken

Paul Sterk

Personeel
– Personeel algemeen
– Strategisch personeelsbeleid

Martijn van den Heuvel

Integriteit
– Algemeen
Regionale samenwerking
– Keyport

Tessa Geelen

ICT
– Masterplan digitale transitie
– ICT NML

Gouverneur volgt de zaak aandachtig

De commissaris van de Koning / Gouverneur heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met de mededeling dat hij kennis heeft genomen van het feit dat de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar het functioneren van de burgemeester.

Aangezien het functioneren van een burgemeester in het geding is, is het voor Gouverneur Bovens van groot belang van meet af aan goed geïnformeerd te worden over de aanpak, het verdere verloop van dit onderzoekstraject en de uitkomsten hiervan. Door tussenkomst van de griffier heeft hij de raadsleden reeds van advies voorzien over de onderzoeksvragen en de verdere onderzoeksaanpak. In het verlengde hiervan wil hij graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden van de definitieve onderzoeksvragen, de definitieve onderzoeksaanpak en uiteraard over de uitkomsten van het onderzoek.

Bovens benadrukt dat de onafhankelijkheid van het onderzoek te allen tijde gewaarborgd dient te worden en dat alle betrokken belangen worden meegewogen.