‘Eén tegen eenzaamheid’

Wethouder Paul Sterk heeft vandaag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In de gemeente Weert gaat het om 10% van de 75-plussers (landelijk is dit 8%). Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Eenzaamheid doorbreken

Paul Sterk zette zijn handtekening tijdens een digitale bijeenkomst van het netwerk Gezond Samen Leven. Dit is een netwerk van organisaties die in Weert en omgeving betrokken zijn bij zorg, wonen en welzijn voor ouderen. “Waar eenzaamheid voor veel mensen eerst een ver-van-mijn-bed-show leek, hebben Weertenaren nu door de coronamaatregelen zelf ervaren wat het betekent als je geen of weinig (fysiek) contact hebt. Hopelijk inspireren die ervaringen om ouderen die al veel langer eenzaam zijn te helpen. De actie Corona Hulp Weert is een mooi voorbeeld. In korte tijd hebben vrijwilligers de krachten gebundeld en hulp geboden. Laten we die inzet en het enthousiasme vasthouden, samen een tegen eenzaamheid, we weten nu hoe belangrijk dat is”, aldus wethouder Sterk.

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 150 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
Kijk wat u kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.