Column: hondenbelasting in Weert

Onlangs verscheen een artikel op deze website met de mededeling dat controleurs in de gemeente Weert per 1 juli 2020 inwoners van de gemeente Weert huis-aan-huis gaan controleren op het hondenbezit en de daardoor verschuldigde hondenbelasting. Wat houdt deze hondenbelasting eigenlijk precies in?

Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting die betaalt dient te worden indien een huishouden één of meer honden houdt. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting schrappen. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten in Nederland hondenbelasting geheven, in 2020 gebeurt dit in nog slechts 193 gemeenten.

Weert is één van de 193 gemeenten

De gemeente Weert is één van de 193 gemeenten waar hondenbelasting geheven wordt. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de Gemeentewet, waarin is opgenomen: “ter zake van het houden van een hond kan van de houder een hondenbelasting worden geheven.” De Verordening Hondenbelasting 2019 van de gemeente Weert bepaalt hierbij dat de houder van een hond diegene is die een hond bezit, verzorgt of onder toezicht heeft. Het is hierbij niet van belang of de houder van de hond ook eigenaar is, maar of de hond duurzaam wordt gehouden. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Zelf beslissen

Gemeenten kunnen dus zelf beslissen of zij deze belasting heffen en, indien zij deze belasting heffen, op welke wijze zij deze heffing invullen. Dit is dan ook de reden dat de hoogte van de hondenbelasting door iedere gemeente zelf kan worden bepaald. De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede van de algemene middelen van gemeenten, deze hoeft dus niet te worden besteed aan hondenvoorzieningen. De gemeente Weert gebruikt de inkomsten onder andere om prullenbakken te plaatsen en te legen en uitrengebieden (ravotterreinen) te onderhouden.

Peiling

Hondenbelasting wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. Wij zijn benieuwd hoe u dat ziet. Hoe staat u tegenover het heffen van hondenbelasting?

Hoe staat u tegenover het heffen van hondenbelasting?

Aanvullende informatie

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel? De advocaten van Aben & Slag Advocaten denken graag met u mee. U kunt hen telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0495 536 138.