Donatie kunstgrasmat vervalt door uitstel beslissing Cruyff Court

Situatietekening Cruyff Court naast KEC Weert

De realisatie van een Cruyff Court blijft de politiek in Weert bezig houden. De komst van een Cruyff Court stond gisteren op de agenda van de gemeenteraad van Weert, maar werd van de agenda gehaald. Het uitstel heeft financiële gevolgen.

Op voorstel van het CDA werd het agendapunt geschrapt. De partij stelde voor om de kosten van de Cruyff Court integraal mee te nemen in de begroting. Daarnaast wil men ook onderzoeken of andere locaties in Weert geschikt zijn voor een Cruyff Court. Dit is het gevolg van de zienswijzen die buurtbewoners van de Beatrixlaan hadden ingediend. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in en de behandeling van de Cruyff Court werd uitgesteld.

Donderdagavond werd de raadsvergadering hervat. Hier werd ook de motie van het CDA en de VVD besproken met betrekking tot de begroting en de locatiebepaling. Tijdens de behandeling van de motie kwam naar voren dat de gemeente Weert geen beroep meer kan doen op de donatie van de Cruyff Foundation. Dit betreft een kunstgrasmat ter waarde van 26.500 euro. Ook de subsidie van de provincie Limburg is door het uitstel onzeker geworden. Dit bedraagt een subsidie van 30.000 euro.

Voorwaarde voor de donatie van het kunstgrasveld was dat de Cruyff Court in 2020 aangelegd moest worden. “Weert was in 2019 door de Cruyff Foundation uitverkoren om een kunstgrasmat vergoed te krijgen. Deze donatie doet de Cruyff Foundation één keer per jaar voor één gemeente”, aldus wethouder Van den Heuvel. Nu niet aan de voorwaarde kan worden voldaan vervalt de donatie. Om de geldigheid van de provinciale subsidie te verlengen zal de gemeente nog in gesprek moeten met de provincie Limburg.