Omwonenden Kesselstraat en Helmondseweg laten van zich horen

Liefst acht omwonenden van de Kesselstraat en de Helmondseweg maakten gebruik van het spreekrecht tijdens de commissievergadering op 14 oktober in stadhuis Weert. Aan het eind van het betoog overhandigde Marlon Marijnissen 277 handtekeningen tegen de komst van tijdelijke sociale huurwoningen aan de Kesselstraat aan wethouder Wendy van Eijk. Even later deed Arjan Baten hetzelfde. Hij overhandigden 77 handtekeningen van de direct omwonenden aan de Helmondseweg in Weert.

Tijdelijke sociale huurwoningen

Op de locatie Kesselstraat gaat het om elf tijdelijke sociale huurwoningen voor tweeoudergezinnen en aan de Helmondseweg om tien woningen. Op beide locaties spelen andere aspecten. Meerdere gemeenteraadsleden noemden de Kesselstraat een postzegellocatie, vanwege de beperkte ruimte. “Met het vol zetten van het grasveld, verdwijnt er groen uit de wijk. Dan haal je groen uit de naam Groenewoud en houd je ‘woud’ over”, aldus Liszbeth Steinbach (D66).

Groenewoud

De wijk Groenewoud is eind jaren vijftig gebouwd. Aan de inrichting is sindsdien weinig gedaan. Pas in 2026 staat de vervanging van het riool gepland. “Het wateroverlast, riolering, parkeerproblemen spelen al langer in de wijk. Kan daar niet, los van de tijdelijke woningen, een oplossing voor komen”, vraagt Thomas van Gemert (VVD).

Uitbreiding woonwagenkamp

Op de locatie Helmondseweg gaat het om mogelijk vervuilde grond, de geluidscirkel, waterkering en het woonwagenkamp. Namens de woonwagenbewoners vertelde mevrouw Raaijmakers dat ze al vanaf 2013 bezig zijn met de uitbreiding van het kamp. Het gaat om zo’n vier tot vijf wagens met of zonder wielen op een deel van het gebied waar nu de tijdelijke woningen zijn gepland. Ze wachten nog steeds op reactie van de gemeente. Een mooie bijkomstigheid is dat voor deze uitbreiding draagvlak is onder de omwonenden.

Community

Conny Beenders (DUS Weert) kwam met het voorstel om een soort grootschalig plan te maken, waar alle tijdelijke woningen bij elkaar staan. “Een soort community zoals ze dat in Helmond en Eindhoven willen doen. Niet alleen losse woningen, maar ook stapelbouw. “Op de Suffolkweg zou zo’n kleine community kunnen worden gebouwd.”

Ruimere kaders

Vele andere locaties passeerden de revue, zoals de Schuttebeemd en de Sportlaan. “Bij de Sportlaan staan vier plusjes en een minnetje. Moeten we niet anders, ruimer naar de kaders kijken. Bijvoorbeeld ook de industrieterreinen en het buitengebied meenemen”, merkt Pierre Sijben (CDA) op. “Wellicht kan het criterium belang omwonenden meegenomen worden in het locatie-onderzoek?”

Harde reacties

Wethouder Wendy van Eijk merkte op dat welke locatie je ook noemt, er altijd verzet zal zijn. Vanuit de gemeente zijn de plannen zorgvuldig met de omwonenden gecommuniceerd. Tijdens de informatieavonden en de mogelijkheid om via de site opmerkingen te plaatsen. “De harde reacties die binnenkwamen, hebben me geraakt”, zegt een geëmotioneerde Wendy van Eijk.“ De maatschappij is aan het verharden.”

Slotwoord

Vervolgens geeft ze aan dat we alle zeilen bij moeten zetten. “Met de bouw van 50 tot 70 tijdelijke sociale huurwoningen lossen we dat niet op. Maar we hebben ze wel keihard nodig.” Wat de woonwagens betreft, er zijn gesprekken gaande vanuit de gemeente met de woonwagenbewoners. “Maar het duurt zeker nog tweeënhalf jaar voor ze er staan als er geen bezwaren zijn.” De zorgen over de waterleidingen, riool en parkeerproblemen neemt ze mee naar haar collega wethouder Martijn van den Heuvel. Mocht verder uit nader onderzoek blijken dat de grond op de Helmondseweg is vervuild dan zal dat meegenomen worden in de vervolgstappen.

Volgens Wendy van Eijk is het mogelijk om de uitbreiding van het woonwagenkamp samen met de tijdelijke woningen te realiseren. “Ze zitten elkaar niet in de weg.”

Tot slot riep ze de leden van de gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenteraadsvergadering van 4 november.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst.