20 dode moeraseiken aan Kettingdijk worden verwijderd

In de komende week worden ongeveer 20 dode moeraseiken aan de Kettingdijk weggehaald. Natuurmonumenten heeft opdracht gegeven deze bomen te rooien in verband met de veiligheid van gebruikers van de dijk. De werkzaamheden nemen twee dagen in beslag, de Kettingdijk is tijdens het beheerwerk beperkt toegankelijk voor verkeer.

Afgestorven

Natuurmonumenten heeft een zorgplicht om risico op schade en overlast door dood hout te minimaliseren. Na inspectie van de ruim 300 bomen aan de Kettingdijk is gebleken dat 20 bomen zijn afgestorven. Daardoor kunnen ze, bijvoorbeeld tijdens een storm, omvallen of afbreken. Daarom is besloten ze weg te halen.

Profijt

Van enkele bomen blijft de stam nog staan. Paddelstoelen, insecten en vogels zoals de grote bonte specht profiteren hiervan. Van de gerooide bomen gaat een deel van de stammen naar Weerterlandhout.

Groeiomstandigheden

Natuurmonumenten heeft afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen in het natuurgebied Kettingdijk om de natuurkwaliteit te verhogen. Als gevolg hiervan zijn de groeiomstandigheden voor de laan moeraseiken veranderd en zijn de bomen minder vitaal geworden. De ontwikkeling van de overgebleven bomen wordt daarom in de gaten gehouden.

Nader onderzoek

Voor het eventuele behoud van de laan wordt eerst onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de Kettingdijk. Aan de hand van de resultaten wordt een afweging gemaakt wat er met de moeraseiken gaat gebeuren.