Is behoud stadsboerderij haalbaar?

Het politieke debat in Weert over het bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg spitste zich toe op het behoud van de 17de eeuwse stadsboerderij en de zeven nieuw te bouwen levensloopbestendige woningen recht doen aan het beschermde stadsgezicht aan de noordzijde van Weert.

Rationele en emotionele argumenten volgden elkaar in rap tempo op tijdens de commissievergadering van 24 februari. Omdat de stadsboerderij geen monument is, kan de gemeente het behoud ervan niet afdwingen.

Historisch pand

Inspreker Peter Korten van de stichting De Aldenborgh en de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap refereerde aan de open zenuw in de Weerter samenleving als het om slopen van historische panden gaat. “De stadsboerderij heeft weer, wind en Breekpot doorstaan (onder burgemeester Frans Breekpot werd een deel van de Weerter binnenstad gesloopt voor De Muntpassage, red.). Hoe kan het dat zo’n historisch pand zo weinig punten scoorde bij de Monumenten-welstandscommissie, terwijl de commissie Cultuurhistorie en vele Weertenaren daar wel de historische waarde van inzien?”

Petitie

Volgens Theo van de Sande, omwonende en initiatiefnemer van de petitie “Stadsboerderij behouden’ doen de geplande woningen geen recht aan het beschermde stadsgezicht. De petitie is inmiddels 721 keer ondertekend. “In Weert is nog maar één stadsboerderij over. Ondanks de onderkomen toestand is het een plaatje en laat het zien hoe boeren vroeger net buiten de stadsmuren woonden.”

Scouting

Paul Smeets van scouting St. Maarten, gevestigd aan de Nazarethsteeg, maakte zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het scoutingterrein. “Als de plannen doorgaan dan verdwijnt de vrije ruimte voor de garageboxen en zouden we onze ingang moeten verplaatsen.”

De commissieleden worstelden niet alleen met de vraag of de stadsboerderij behouden kan blijven, maar ook of de nieuwbouw past bij het historische stadsgezicht. Voor Weert Lokaal mag de boerderij behouden blijven. “Maar kan dat en wat zijn de objectieve argumenten om het niet op de monumentenlijst te zetten”, aldus Jeroen Goubet. Hij riep de initiatiefnemer op om nog meer historische elementen in het ontwerp terug te laten komen.

Voor het CDA is het belangrijk dat het plan recht doet aan het beschermd stadsgezicht. “Waarom is er niet gekozen voor de bouwstijl van de jaren dertig, zoals bij de huizen op de singel,” vroeg Peter Mols. Het CDA vindt verder dat de scouting niet het kind van de rekening mag worden.

Leo Heuvelmans (PvdA) brak een lans voor de historie van Weert. “De boerderij heeft cultuur-historische waarde en verdient bescherming.” Hij stelt voor om tot afspraken te komen met de scouting. “De scouting is daar al langer gehuisvest en vervult een belangrijke functie.”

DUS Weert hechtte grote waarde aan de Weerter geschiedenis. “Bij sloop krijg je dat niet meer terug”, zei Conny Beenders. Daarnaast vindt DUS Weert dat de nieuw te bouwen woningen niet passen in het historische stadsgezicht. “Qua vorm lijken ze op blokkendozen.”

Thomas van Gemert (VVD) herhaalde nog maar eens dat de VVD voor bouwen, bouwen, bouwen is. “We zijn blij met het plan. Of de nieuwe woningen mooi zijn, is en blijft subjectief.”

Gerard Knoop (D66) onderstreepte de behoefte aan woningen. “Kijk daarbij hoe je de historische boerderij terug kunt brengen in de nieuwbouw.”

Wethouder Wendy van Eijk zette vraagtekens bij de haalbaarheid om de stadsboerderij te behouden. Wel zegde ze toe om het verslag van de Monumenten-welstandscommissie van 4 maart door te sturen naar de commissieleden. Het bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 maart.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst