Nieuwe maatschappelijke accommodatie voor Moesel

Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Weert ingestemd met de het raadsvoorstel ‘Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid’.

De raad stemde unaniem in met het behoud van een maatschappelijke accommodatie in de toekomst van Moesel. “Concreet betekent het besluit dat er op de locatie van het Microhalcomplex aan de Nassaulaan een nieuw gebouw komt, waarin zowel de maatschappelijke voorziening als woningen worden gerealiseerd”, aldus wethouder Tessa Geelen.

De volgende stap is dat de gemeente samen met de huidige gebruikers van Buurtcentrum Moesel, de Stegel/Microbar, inwoners en wijkraad verder in kaart brengen wat er nodig is voor de precieze invulling van de accommodatie. Daarnaast werken ze aan een oplossing voor de tijdelijke huisvesting, zodat alle activiteiten door kunnen gaan totdat de nieuwe maatschappelijke voorziening wordt geopend.

“Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de inwoners en verenigingen na de lange looptijd van dit dossier!”

Wethouder Tessa Geelen