Geert Gabriëls verkozen tot gedeputeerde van Limburg

Geert Gabriëls is vrijdagmiddag officieel verkozen tot gedeputeerde voor de Provincie Limburg.

Na een stemming door de leden van de Limburgse Staten werd Gabriëls door een meerderheid verkozen tot gedeputeerde. In totaal kreeg Gabriëls 27 stemmen voor, 12 tegen en 6 blanco stemmen. Met deze uitslag werd hij verkozen voor nieuwe gedeputeerde van de Provincie Limburg.

Nu Geert Gabriëls is verkozen als gedeputeerde zal zijn functie als wethouder van Weert komen te vervallen. Wie zijn opvolger zal worden is nog onbekend. Daarover wordt snel meer bekend.

Integriteit

Oud-burgemeester Heijmans van Weert had nog geprobeerd om de integriteit van Gabriels ter discussie te stellen door middel van een brief aan waarnemend gouverneur Johan Remkes, zo meldden De Limburger en 1Limburg. Vanochtend werd de integriteit van de kandidaat gedeputeerden nogmaals tegen het licht gehouden. Echter werden er geen feiten en omstandigheden gevonden die een beletsel vormen voor de benoeming van Gabriëls als gedeputeerde.

Wat is een gedeputeerde?

Een gedeputeerde een lid van de Gedeputeerde Staten van een provincie. Deze gedeputeerde is de bestuurder van de provincie voor wat betreft een bepaald vakgebied, of vakgebieden. De positie van een gedeputeerde is vergelijkbaar met een wethouder in het gemeentebestuur. De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten.