Vervanging Brug 1 Hulsen Nederweert wordt 13 september hervat

Nederweert – Komende maandag hervat aannemer GSB in opdracht van Rijkswaterstaat de onderhoudswerkzaamheden aan Brug 1 bij Hulsen in Nederweert.

De werkzaamheden waren eerder stil gelegd na de vondst van een zogenoemde aspergestelling. Vanaf 13 september wordt het bouwterrein opnieuw ingericht en starten de sloopwerkzaamheden. Vanaf 20 september  wordt de gevonden aspergestelling  verplaatst. De nabij gelegen woningen blijven bereikbaar voor de inwoners.

Aannemer GSB startte begin 2021 de werkzaamheden en al snel stuitte men daarbij op een aspergestelling, een tankversperring gebruikt in aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De aangetroffen aspergestelling stamt uit 1936 en was een voorloper van de in 1939 opgeleverde verdedigingswerken de Peel-Raamstelling. Na onderzoek zijn de gemeente Nederweert en Rijkswaterstaat overeengekomen dat de aspergestelling behouden blijft maar enkele meters verplaatst wordt. En brug Hulsen kan alsnog worden vervangen.

Werkzaamheden Brug 1 Hulsen

Brug 1 Hulsen – gelegen óver het voedingskanaal naar de Noordervaart – is aan vervanging toe. De constructie is verouderd en daardoor kan de brug op dit moment alleen lichte voertuigen dragen. Na vervanging van de brug is deze breder en sterker waardoor de gewichtsbeperking van 3,5 ton niet meer van toepassing is. De nieuwe brug heeft dezelfde uitstraling zodat er in het beeld in de omgeving niet veel wijzigt.

Vanaf 13 september start de aannemer met het opnieuw inrichten van het bouwterrein. Daarna wordt de oude brug gesloopt waarna de aspergestelling wordt vrij gegraven. Vervolgens wordt deze verplaatst. In week 40 dient de verplaatsing gereed te zijn en dan wordt de nieuwe brug geplaatst. De nabij gelegen woningen blijven bereikbaar en het verkeer blijft omgeleid via de reeds in werking gestelde routes.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.