Aspergestelling bij brug Hulsen Nederweert alsnog deels gesloopt

Nederweert – Brug Hulsen over de Noordervaart in Nederweert is verouderd en kan momenteel alleen lichte voertuigen dragen. Daarom werd in opdracht van Rijkswaterstaat begin dit jaar begonnen met het vervangen van de brug.

Echter tijdens de werkzaamheden kwam een ‘aspergestelling’ aan het licht. Dit verdedigingswerk is gebouwd in 1936. Drie jaar voordat in 1939 de Peel-Raamstelling werd opgericht. Dat was een Nederlandse verdedigingslinie die voor de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. Het is dus een bouwwerk met een historische waarde. Er werd een nader onderzoek ingesteld.

Behouden van stelling

Nadat de stelling was ontdekt werd er met meerdere partijen overleg gevoerd over het behoud van het object. In augustus werd bekend dat men de stelling wilde behouden en ging verplaatsen. Voordat de stelling zou worden verplaatst moest hij worden losgekoppeld van de brug. Daarna kon de rest van de brug worden gesloopt zodat de nieuwe brug kan worden aangelegd. De stelling zou deels zichtbaar blijven zodat het als monument kon worden bezocht.

Hogedruk gasleiding

Nadat de werkzaamheden waren stilgelegd kon in september het werk worden hervat. Er kwam echter een probleem naar voren. Als de hele betonnen aspergestelling naar achter geplaatst zou worden, zou deze op te korte afstand komen te liggen van een hogedruk gasleiding.

Gedeeltelijke sloop van stelling

Om de nieuwe brug te kunnen aanleggen werd besloten om een deel van een aanwezige aspergestelling toch te verwijderen. Dit deel zou worden bewaard en kon dan later betrokken worden in het ‘beleefbaar maken’ van het culturele erfgoed.

Afgelopen maandag werden de voorbereidende werkzaamheden gestart van het (deels) verwijderen, het loskoppelen en vervolgens verplaatsen van de aspergestelling. Een deel van de stelling werd gesloopt en daardoor werden onderdelen zwaar beschadigd, dit tot grote teleurstelling van de Gemeentelijke Erfgoedcommissie in Nederweert.

Erfgoedcommissie buiten spel

De Erfgoedcommissie van Nederweert voelt zich gepasseerd. In een brief aan wethouder Stienen van Nederweert geven ze aan dat de commissie de afgelopen zes maanden nog geen enkele keer en op geen enkele wijze bij de planvorming is betrokken. De beslissing om de stelling voor een derde deel af te breken was dan ook een onaangename verrassing voor de commissie.

Het antwoord van de wethouder dat het verplaatsen en gedeeltelijk afbreken van een monument wordt beschouwt als een ‘uitvoeringskwestie’ waarin de Erfgoedcommissie geen rol kan spelen, valt de commissie koud op hun dak. Het zou niet stroken met de gemaakte afspraken van de gemeentelijke verordening en de monumentenwet.

Het actief betrekken van de erfgoedcommissie bij de kwestie zou niet zijn gebeurd, hoewel deze indruk wel zou worden geschetst aan de gemeenteraad.

In een raadsinformatiebrief staat dat de Erfgoedcommissie op de hoogte is gebracht. “Er wordt dus aan de raad op zijn minst de suggestie gewekt dat de commissie betrokken of geconsulteerd is of advies heeft uitgebracht. Dat is niet overeenkomstig de werkelijkheid”, aldus Alfons Bruekers, voorzitter van de commissie.

De voorzitter geeft aan zeer teleurgesteld te zijn over het verloop van de kwestie. De commissie adviseert om de gedeeltelijke afbraak ‘on hold’ te zetten, totdat de commissie (voorzien van vooraf beschikbaar gestelde informatie) haar opinie en advies heeft kunnen vormen. 

Het is nu aan de wethouder om te beslissen over het verdere verloop.