2,5 miljoen euro extra nodig voor eerste fase herinrichting Moesel

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd

De riolering in de wijk Moesel is aan vervanging toe. Door de noodzakelijke werkzaamheden wordt het huidige gemengde rioleringssysteem vervangen door een gescheiden systeem en wordt de openbare ruimte in zijn totaliteit vervangen.

De doelen van het project zijn:

  • Het aanleggen van een goed functionerend en toekomstgericht rioleringsstelsel.
  • Het afkoppelen en vasthouden in de directe omgeving van hemelwater.
  • Het verminderen van wateroverlast die de bewoners hebben ervaren in het recente verleden.
  • Het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater bij particulier eigendom.
  • Herinrichten van de totale openbare ruimte.
  • Vergroening van de woonomgeving, zowel door de aanleg van nieuwe groenstroken als vervangen en planten van nieuwe bomen.
  • Door de gevarieerdheid aan groenstroken en bomen een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in de wijk.

Aanbesteding

Om dit project te kunnen gunnen aan een aannemer is een Europese aanbesteding gedaan. Er was door de gemeente een plafondbedrag ingesteld van 7 miljoen euro. Meerdere marktpartijen hebben echter aangegeven dat dit bedrag niet reëel is om het project te kunnen uitvoeren. Redenen liggen voornamelijk in de prijsstijgingen van de benodigde materialen maar ook die van arbeids- en materieelkosten als gevolg van o.a. de corona-pandemie.

Uiteindelijk hebben vier partijen zich ingeschreven. Echter bleek dat één partij niet aan de inschrijvingseisen voldeed. Het project is voorlopig gegund aan de combinatie Bloem Infra B.V. en Van Beers Hoogeloon B.V., voor een bedrag van € 9.510.000,- exclusief BTW.

2,5 miljoen euro extra

Het college van B&W heeft ingestemd met een voorlopige gunning aan de laagst geldende inschrijver onder voorwaarde dat de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar stelt. Er moet dus € 2.510.000,- extra uit de gemeentekas worden gehaald.

Voor de definitieve gunning kan plaatsvinden moet een eventuele bezwaarprocedure zijn afgerond en moet de gemeenteraad dus nog instemmen met een aanvullend krediet van ruim 2,5 miljoen euro.

Voortgang

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het aanvullend krediet kunnen ze, naar verwachting, aansluitend het werk definitief gunnen. De aannemer kan dan zijn voorbereidingen treffen en naar verwachting direct na de bouwvak met de schop de grond in gaan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie