Principeverzoek voor islamitische begraafplaats aan De Achterste Singel

Algemeen 1 reactie 2 min. leestijd
Weiland en oud bos aan Achterste Singel

Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het realiseren van een islamitische begraafplaats aan De Achterste Singel. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om met dit principeverzoek in te stemmen. Na instemming kan de Werkgroep islamitische begraafplaats verder met de uitwerking van de plannen.

Wethouder van Eijk: “Het is belangrijk dat het voor iedere inwoner mogelijk is om passend bij de religie in de eigen gemeente begraven te worden. Daarom steunen wij als college dit initiatief, maar omdat er geen beleid is, stellen wij de gemeenteraad voor om met dit principeverzoek in te stemmen.”

De initiatiefnemer heeft uitgezocht dat er een grote behoefte is aan een islamitische begraafplaats in deze regio. De huidige generatie moslims voelt zich verbonden met Nederland en wil daarom graag hier begraven worden. De gemeente Weert herkent zich in dit beeld. De beschikbaarheid voor islamitische begraafplaatsen in de gemeente Weert is beperkt, terwijl dat de vraag steeds groter wordt.

Locatie

Er is door de initiatiefnemer een locatie gevonden aan De Achterste Singel, in het buitengebied van Weert. Het uitgangspunt is om deze locatie duurzaam en ecologisch in te richten. Eventuele overlast voor omwonenden wordt daarbij tot een minimum beperkt. De omwonenden en grondeigenaren van de aangrenzende percelen zijn over de ontwikkeling schriftelijk geïnformeerd. Ook heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Inrichting van het gebied

Het gebied bestaat uit drie percelen die op dit moment bestaan uit bos, grasland en akker. Een van de percelen is volledig bebost. De staat van dit bos is verouderd. Met de aanplant van verschillende soorten streekeigen bomen en een houtwal, biedt dit kansen voor natuurherstel en verbetering van de biodiversiteit.

Op de locatie is ruimte voor 1.500 tot 1.800 graven, die gefaseerd worden aangelegd.

Vervolgtraject

Wethouder Wendy van Eijk: “Het principeverzoek wordt binnenkort ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan de bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet. De gemeenteraad stelt dit bestemmingsplan uiteindelijk vast.”

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie