Meerderheid raad stemt in met verzoek Islamitische begraafplaats

Algemeen Politiek Weert Reageer 3 min. leestijd
Beoogde locatie Islamitische begraafplaats Weert

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad in Weert heeft woensdag ingestemd met het principeverzoek om aan De Achterste Singel in Weert een Islamitische begraafplaats te realiseren. Het grootste aandachtspunt was om de verkeerssituatie in de gaten te houden.

De Werkgroep Islamitische Begraafplaats Weert heeft het initiatief genomen om deze begraafplaats te realiseren omdat daar een grote behoefde aan is. De huidige generatie moslims voelt zich verbonden met Nederland en wil daarom graag hier begraven worden. Volgens een lid van de werkgroep telt de Islamitische gemeenschap in Weert circa 4000 mensen. Een groot deel van hen wil ook in Weert begraven worden.

De gemeente Weert herkent zich in dit beeld. De beschikbaarheid voor Islamitische begraafplaatsen in de gemeente Weert is beperkt, terwijl dat de vraag steeds groter wordt.

Positief

Gisteren werd tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over het verzoek. Alle partijen stonden positief tegenover het voorstel. Men noemde het voorstel gedegen, uitgebreid en zorgvuldig. Buurtbewoners en perceeleigenaren zijn al geïnformeerd over het voornemen. Ook hebben er al informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De werkgroep en de gemeente Weert geven aan dat het voeren van een dialoog belangrijk is geweest en nog steeds belangrijk zal blijven.

Aandacht voor verkeerssituatie

De politieke partijen vroegen het college van B&W om de verkeerssituatie in de gaten te houden. In eerste instantie is de begraafplaats bedoeld voor mensen uit de gemeente Weert, maar een regionale invulling wordt in een latere fase ook bekeken. Als er meer begrafenissen plaatsvinden, dan is de verwachting dat ook de verkeersdruk zal toenemen. Wethouder Van Eijk gaf aan dat de verkeerssituatie de aandacht heeft.

Volgende stap

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met het initiatiefvoorstel. Door dit besluit kan de werkgroep aan de slag met de volgende stap. Er zal namelijk een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moeten worden.

De begraafplaats wordt betaald door de Islamitische gemeenschap. De werkgroep gaat zorgvuldig om met deze gelden en vindt het daarom ook belangrijk om gesprekken te blijven voeren. Dat zal de komende tijd ook gaan gebeuren.

Nu kan men ook aan de slag met de verdere invulling van het terrein. Er is veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Verder worden de graven heel minimalistisch.

Een verkennende schets zoals deze bij het voorstel zal kun je bekijken via de onderstaande afbeelding. Let wel, dit is geen definitieve schets.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie