Transformatie omgeving Sportstraat nadert voltooiing

Het voormalige sporthalgebied in de wijk Leuken heeft de afgelopen jaren een ware transformatie ondergaan. De gemeente heeft met tal van belanghebbenden, waaronder ook de wijkraad, ervoor gezorgd dat het weer een bloeiende omgeving is geworden. Er wordt nu toegewerkt naar de afronding.

Sinds het moment dat in 2015 het eerste paaltje in de grond werd geslagen is er heel veel veranderd. Naast het nieuwe winkelcentrum aan de St. Jobstraat zijn in het naastgelegen gebied volkstuintjes, een ravotterrein voor honden, het Luuëkerpârk en (sociale) huurwoningen gerealiseerd.

Begin 2020 werd begonnen met de bouw van de houten woningen. Er werden in totaal 16 sociale huurwoningen gerealiseerd. In augustus van dat jaar konden de eerste bewoners hun intrek nemen.

De afgelopen maanden zijn er nog eens zes woningen gerealiseerd aan de Sportstraat. De woningen zijn inmiddels opgeleverd en een aannemer is begonnen met de herinrichting van het terrein rondom de nieuwe woningen.

Transformatie parkeerplaats

Aan de Sporstraat lag ook een grote parkeerplaats. Met de transformatie van het sporthalgebied was zo’n grote parkeerplaats overbodig geworden. De parkeerplaats was overigens wel ideaal als hangplek en diende soms als circuit waar de afgelopen jaren het nodige rubber van autobanden is versleten.

Daar komt nu dus verandering in. Een deel van de parkeerplaats is opnieuw ingericht zodat er nog voldoende parkeergelegenheid is voor de omwonenden en bezoekers. De rest van het asfalt zal worden ingeruild voor groen. De grote (en scheve) lantaarnpalen zullen plaatsmaken voor bomen.

In de onderstaande fotoreeks zie je een schets van de toekomstige invulling. Er kunnen overigens nog wat afwijkingen plaatsvinden, maar zo krijg je een indruk van hoe een oude parkplaats wordt omgevormd naar een meer groene leefomgeving.