GroenLinks stelt vragen over geluid en puinhoop na afloop van Foodstock

Ingestuurde foto

Update 17.04u – Afgelopen weekend vond in het Fatimapark het populaire foodtruckfestival “Foodstock” plaats. Het evenement trok vele bezoekers en werd geprezen als een superleuk initiatief door GroenLinks Weert. De politieke partij beschouwt het festival als een waardevolle aanwinst voor de stad.

Echter, na signalen van buurtbewoners en een inspectie van het Fatimapark, heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het grasveld van het park bleek namelijk behoorlijk vernield te zijn. Grote delen waren veranderd in zandvlaktes, de grond was omgewoeld en er waren bandensporen te zien van de foodtrucks die op en af zij gereden. Daarnaast lag het hele veld bezaaid met uitgebrande sigaretten.

Gebruik als sportterrein

De nabijgelegen basisschool De Kameleon heeft haar zorgen geuit over de situatie, aangezien het veld normaal gesproken als sportterrein dient voor de school. De huidige staat van het veld wordt als onveilig beschouwd. Bovendien stonden er de komende weken geplande sportactiviteiten gepland, maar het is nu onzeker of deze nog kunnen plaatsvinden vanwege de vernielingen en de kuilen die zijn achtergelaten.

Hinder

Met name de bewoners wiens tuinen direct grenzen aan het park, evenals de ouderen van het verzorgingstehuis Molenveld, geven aan hinder te hebben ondervonden. Het festival had de muziek op zaterdagnacht om 01:00 uur beëindigd, maar sommige buurtbewoners vonden dit niet wenselijk, gezien de locatie midden in een woonwijk waar tuinen en huizen tegen het park aanliggen. Vooral de bass-tonen van de muziek zorgden voor overlast.

Zoet en zuur

GroenLinks waardeert het foodtruckfestival als een evenement dat de inwoners van Weert verdienen, maar de partij heeft wel bezwaren tegen de geluidsoverlast, de vernielingen aan het grasveld en de achtergebleven puinhoop. De partij roept op tot een evaluatie van het evenement en de nodige maatregelen om toekomstige overlast en vernielingen te voorkomen.

De verwachting is dat het college van B&W vragen binnenkort zal beantwoorden.

Lees de vragen: https://iwdg.nl/3NgRnjm (PDF)

Reactie organisatie Foodstock

De organisatie betreurt ten zeerste dat GroenLinks geen contact heeft opgenomen met hen. Ook is het teleurstellend dat de fractie er bewust voor heeft gekozen om dit op deze manier bij de media neer te leggen. Hetgeen dat naar buiten is gebracht komt zeer negatief over en is in groot contrast tot de reacties die de organisatie over het weekend heeft mogen ontvangen van de aanwezige bezoekers en omgeving. Ook vanuit de buurtvereniging heeft de organisatie enkel positieve reacties ontvangen.

De organisatie heeft er alles aan gedaan om één prachtig evenement te organiseren voor alle leeftijden en de vele positieve reacties geven ons een trots gevoel. Mooi dat wij dit evenement in onze eigen buurt hebben mogen organiseren. De directe omwonenden zijn ruim voor het evenement geïnformeerd over het voornemen en hebben gedurende het weekend ook de contactgegevens van de organisatie gehad.

Enkele punten van aandacht:

  • De muziek heeft gedurende het gehele weekend enkel gefungeerd als achtergond muziek. Natuurlijk binnen de gestelde normen van de vergunning.
  • De organisatie is op alle drie de dagen eerder gestopt dan de tijden die vergund waren.
  • Het park zat reeds vol kuilen en er was al veel zand in plaats van gras voorafgaand aan het weekend. Hier heeft de organisatie ook videobeelden van.
  • De organisatie draagt altijd zorg dat het terrein schoon wordt opgeleverd. Tijdens het evenement heeft de organisatie een pilot gedraaid met eco-coins en schoonmakers ingezet om het terrein zo schoon mogelijk te houden.

Er is in Weert een enorme schaarste qua geschikte evenementenlocaties voor een wat groter evenement. Het wegvallen van het Stadspark als evenementen locatie is jammer aangezien hier de eerste editie van 2018 en 2019 heeft plaats kunnen vinden. Dat is hét park waar een concept als Foodstock thuis hoort.

De organisatie staat open om met GroenLinks in gesprek te gaan over de bevindingen en verzoeken bij een volgende keer eerst direct rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie om zich ook te verdiepen in de achtergronden.

Update 17:04 uur: Reactie organisatie toegevoegd.