Politieke partijen wijzen op tegenstrijdigheden plan logistiek centrum

Algemeen Politiek Weert 9 reacties 3 min. leestijd

In een recente ontwikkeling rondom het voorgestelde logistieke campus aan de Industriekade in Weert, is er ophef ontstaan over de vermeende strijdigheid van het plan met het bestemmingsplan. In een nieuwe brief van DUS Weert, CDA, PvdA, Fractie Van de Loo en GroenLinks, gedateerd op 11 september, wijst men het gemeentebestuur op de opmerkelijke tegenstrijdigheden in het besluit van 29 augustus.

Het besluit van 29 augustus beweerde dat het plan niet in strijd was met het bestemmingsplan, maar een recente brief wijst op tegenstrijdigheden. Volgens de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) was het plan in strijd met het bestemmingsplan, terwijl Hekkelman Advocaten ook concludeerde dat er een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik nodig was.

De politieke partijen vinden het verontrustend dat de initiatiefnemer zelf aangaf dat zijn plan in strijd was met het bestemmingsplan. Dit roept vragen op over de besluitvorming rondom dit project, aangezien de gemeente Weert aanzienlijke beleidsruimte heeft bij het beoordelen van dergelijke aanvragen.

Hekkelman Advocaten, die namens de initiatiefnemer reageert, benadrukte dat de beoordeling van een bouwplan dat niet in het bestemmingsplan past, afhangt van een politiek-bestuurlijke afweging en dat de uitkomst daarvan terughoudend wordt getoetst door de bestuursrechter. Dit betekent dat zowel het verlenen als weigeren van een omgevingsvergunning juridisch verdedigbaar is.

De betrokken partijen, waaronder de grondeigenaar, koper van de grond, ontwikkelaar en anderen, zijn afhankelijk van de medewerking van de gemeente vanwege de vermeende strijdigheid van het plan met het bestemmingsplan. Daarom is het volgens de politieke partijen van groot belang om inzicht te krijgen in de contacten tussen deze partijen en de gemeente met betrekking tot dit project.

De brief roept ook vragen op over de rol van de Structuurvisie Weert 2025 en de toekomstvisie “Werken aan Weert 2030” in deze kwestie. De structuurvisie benadrukt de grootschalige vraag naar distributielogistiek en de rol van Weert daarin, terwijl de toekomstvisie aangeeft dat Weert kritisch is over de bedrijvigheid die ze aantrekt, met een focus op sociaal en ecologisch duurzaam ondernemen.

De brief van de Weerter politieke partijenen verzoekt om openbaarmaking van het complete dossier met betrekking tot de contacten tussen de gemeente en alle betrokken partijen, evenals aanvullende informatie over de rol van de genoemde beleidskaders in deze kwestie. Deze ontwikkeling werpt nieuw licht op het omstreden logistieke centrumplan en roept vragen op over de besluitvorming en het beleid van de gemeente Weert.

Lees de volledige brief van de politieke partijen: https://iwdg.nl/4843GIe (PDF)

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
9 reacties