Politieke partijen stellen vragen over evenementenbeleid

Politiek Reageer 4 min. leestijd

Diverse politieke partijen stellen het college van B&W tijdens de raadsvergadering van aanstaande woensdag 8 mei vragen over het evenementenbeleid van de gemeente Weert. Directe aanleiding hiervoor is het bericht dat het jaarlijks terugkerende evenement Bantopa Party dit jaar niet doorgaat.

Actueel en urgent probleem

DUS Weert geeft aan dat er meer evenementen zijn die door de gewijzigde procedure voor vergunningsaanvragen in de problemen dreigen te geraken en vindt dit een actueel en urgent probleem. Ook heeft de partij vragen over de datum van de aanvraag, verlening, publicatie en bezwaarmogelijkheden van vergunningen. Deze vragen werkt de partij momenteel nog verder uit om woensdagavond gericht aan het college te kunnen stellen.

Helpende hand

VVD Weert vraagt onder andere of het college zich ervan bewust is dat de hoeveelheid benodigde informatie die dient te worden versterkt bij een vergunningsaanvraag de afgelopen jaren enorm is toegenomen en dat deze informatie vaak pas op het laatste moment wordt gevraagd. Dat kost de organisatoren veel tijd en energie, en levert bovendien onrust op. Te meer omdat vergunningen redelijk structureel pas op het laatste moment worden verstrekt, vaak binnen een week voorafgaand aan het evenement. VVD Weert stelt de vraag of het college zich ervan bewust is dat het voor organisatoren heel lastig is om in deze onzekerheid de organisatie van evenementen verder op zich te nemen. Bovendien vraagt de partij zich af waarom het college niet meedenkt met de organisatoren en hen een helpende hand biedt in plaats van “alleen te communiceren middels brieven en mails met de mededeling dat de organisatie een beperkt aantal dagen de tijd krijgt om de benodigde informatie aan te leveren en de dreiging dat indien niet binnen de gestelde termijn geleverd wordt de aanvraag onverwijld buiten behandeling gesteld wordt”.

Door de intensivering van de eisen die de gemeente stelt aan evenementen nemen ook de kosten die organisatoren moeten maken toe. Daarbij komt dat de leges die de gemeente Weert heft voor vergunningaanvragen vele malen hoger ligt dan de leges die buurgemeenten hiervoor heffen. “Vindt het college het acceptabel dat vanwege de kosten de evenementen in onze binnenstad dadelijk niet meer vrij toegankelijk zijn voor (passerend) publiek en we dus bij evenementen delen van onze binnenstad moeten gaan afzetten?”, zo vraagt de partij zich af.

Stroeve vergunningsproces

Ook Weert Lokaal vraagt zich onder meer af of het college ervan op de hoogte is dat verschillende organisaties het meedenkend vermogen en de flexibiliteit van de gemeente missen en vanwege het stroeve vergunningsproces overwegen geen evenementen meer in Weert te organiseren. De partij is bovendien benieuwd welke rol de evenementencoördinator vervult tijdens het aanvraagtraject voor evenementenorganisatoren en op welke wijze de afstemming van aanvullende diensten zoals het regelen van een bezemwagen voor het schoonhouden van een evenemententerrein plaatsvindt. Tot slot verzoekt Weert Lokaal de portefeuillehouder om nog voor het zomerreces met de commissie- en raadsleden in gesprek te gaan over dit onderwerp, “voordat meer evenementenorganisatoren besluiten hun activiteiten elders voort te zetten.”

Rondvraag

De vragen van de partijen zullen worden behandeld tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van aanstaande woensdagavond om 19.30 uur. Bekijk de vragen hier:

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie