Intentie voor bouw ± 200 woningen

Foto: Archieffoto WdG - beoogde nieuwbouwlocatie

Aannemersbedrijf Jongen-Meulen BV en Volkerwessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid BV hebben de intentie uitgesproken om circa 200 woningen te bouwen langs de Zuid-Willemsvaart, nabij de Poort van Limburg. De bouwbedrijven en de gemeente Weert hebben een intentieovereenkomst gesloten.

Het doel van deze intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot de ontwikkeling en realisatie van woningen op het perceel ‘tennishal’ en de velden waar voorheen het Landbouwbelang was gevestigd. De tennishal staat nog overeind, en de percelen van het Landbouwbelang zijn omgevormd tot tijdelijk park.

Gunstige ontwikkelingen

De woningmarkt is intussen aangetrokken. De realisatie van de woningbouwplannen voor de korte termijn (2014 t/m 2017) verloopt goed, zo stelt de gemeente Weert vast. De gemeente moet zich voorbereiden op de realisatie van woningbouwprojecten voor de periode vanaf 2018 en dus worden de mogelijkheden voor Beekpoort-Zuid en -Noord onderzocht.

Monumentale laad- en loskraan

Als er een positief resultaat komt uit het haalbaarheidsonderzoek kan men verder met de ontwikkeling van de plannen. Het is dus nog onduidelijk hoe de woningcomplexen eruit komen te zien. Tevens wordt onderzocht of en op welke wijze het terugbrengen van de laad- en loskraan van het voormalig Landbouwbelang in het project haalbaar is of kan worden gemaakt.