Boommarter gespot in Kempen~Broek

Foto via Youtube

Afgelopen maand is door ARK Natuurontwikkeling een boommarter vastgesteld in GrensPark Kempen~Broek. Met een cameraval werd het dier vastgelegd in een gebied van Natuurmonumenten. Het is de eerste zekere waarneming van een boommarter sinds lange tijd in het Kempen~Broek, zo meldt ARK Natuurontwikkeling.

De boommarter werd waargenomen in een nat bosgebied beheerd door Natuurmonumenten in GrensPark Kempen~Broek op de grens van België en Nederland. Hoewel boommarters al geruime tijd bezig zijn aan een opmars door Nederland, lijkt deze opmars tot nu toe aan een groot deel van Zuid-Nederland voorbij te gaan.

Zeldzaam

Waarnemingen uit de omgeving van het Kempen~Broek / Weert zijn zeldzaam. De afgelopen jaren werd tweemaal een boommarter als verkeerslachtoffer gemeld: in 2014 bij Nederweert en in 2016 op de A2 bij Maarheeze. Uit Het Belgisch deel van het Kempen~Broek zijn geen (recente) waarnemingen van Boommarter bekend. De meest nabij gelegen waarnemingen zijn afkomstig van de omgeving van Hasselt en Genk (België).

Mooie opsteker

De komst van de boommarter is een mooie opsteker voor het werk van Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling in het Kempen~Broek. ARK Natuurontwikkeling werkt sinds 2010 in het Kempen~Broek aan de ontwikkeling van een groot aaneengesloten natuurgebied waar volop ruimte is voor natuurlijke processen. ARK doet dit in opdracht van provincie Limburg en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten.

Veel boommarters overleven de oversteek van wegen niet. Ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en verbindingen tussen natuurgebieden zijn dus belangrijk voor boommarters. Dankzij deze verbindingen kunnen boommarters veilig door het land trekken. ARK en Natuurmonumenten zijn benieuwd of er meer boommarters in het Kempen~Broek leven of het gebied gaan koloniseren.

Video via Youtube

https://youtu.be/WKv9N7V-LbE